Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kirjastoammattilaiset lukutaidon asialla

Kirjastoammattilaisilla on merkittävä rooli lukutaidon ja lukemisen edistämisessä. He ovat lukemisen asiantuntijoita, jotka tarjoavat jokaiselle ohjausta ja tietoa lukemista koskevissa kysymyksissä sekä välittävät tietoa lukutaitoon liittyvistä hankkeista, tapahtumista ja toiminnasta. Kirjastolaki painottaakin lukutaidon monipuolisuutta, yhdenvertaisuutta, tiedon saatavuutta, oppimista ja aktiivista osallistumista yhteiskunnassa.

Miten kirjastoammattilainen voi tukea monilukutaitoa?

Opetussuunnitelman perusteiden keskeisiä käsitteitä on monilukutaito, jolla tarkoitetaan kriittistä kykyä ottaa vastaan, tuottaa ja ymmärtää monimuotoisia tekstejä eri tiedonaloilla (POPS 2014, 22–23). Teksti voi olla sanallista, kuvallista, auditiivista, numeerista ja kinesteettistä, ja monilukutaito käsittää myös tekstin tuottamisen. Kirjastoammattilaisella on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten lapsi ymmärtää lukemisen. Lapselle tulisikin tarjota monipuolista aineistoa ja kannustaa häntä myös itseilmaisulliseen toimintaan esimerkiksi kirjaston harrastus- tai tapahtumatoiminnan piirissä.

Lue lisää monilukutaidosta sanastostamme  ja MOI-hankkeen sivuilta.

Tältä sivulta löydät mallinnettuja esimerkkejä koulun ja kirjaston välisestä yhteistyöstä, ammatillisia vinkkejä sekä luettelon relevanteista lukutaitoa edistävistä hankkeista.

 

Lähde: (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)