Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Hankkeet kirjastoammattilaisille

Tällä sivulla on lueteltu muutamia pidempiä ajankohtaisia hankkeita, ohjelmia tai materiaaleja. Näiden lisäksi käynnissä on useita lyhytkestoisia lukemista edistäviä kampanjoita.

Seinäjoen kaupunginkirjaston valtakunnallinen erityistehtävä

Tehtävä alkaa 1.1.2020 ja sitä varten saadaan vuosittain erillistä valtionavustusta. Tehtävään kuuluu mm. lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen kehittämisen valtakunnallinen koordinaatio ja toimijaverkoston luominen sekä lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävän osaamisen kehittäminen kirjastoissa. Erityistehtävä on pysyvä toiminto.

Lue lisää tehtävästä

 

Lasten- ja nuortenkirjastotyö PiKe-alueella – Lämmöllä lukemisen tukena -julkaisu (Mervi Hietanen)

Julkaisu perustuu yhteisissä työpajoissa esiin nousseisiin lasten- ja nuortenkirjastotyön ydinasioihin sekä kyselyyn, jonka vastauksissa PiKe-kirjastojen lanu-ammattilaiset kertovat työstään. Julkaisu piirtää päivitetyn kuvan tämän päivän lanu-työn olennaisista teemoista ja merkityksestä, asiakkaiden kohtaamisesta, lukemisen edistämisestä, sisällöistä, kirjastotiloista, kumppanuuksista ja muuttuvan työn edellyttämästä asenteesta.

Tutustu julkaisuun

 

Hangon kirjaston elämyshuone (Agneta Möller-Salmela)

Agneta Möller-Salmela järjestää elämyksellisiä tarinatuokioita ryhmille.

Lue lisää hangon kirjaston elämyshuoneesta

 

Kirjastot aikuisten lukemisen edistäjinä- hanke (2017-2018), Harri Sahavirta

Hankkeen raportti kuvaa aikuisten lukemisen nykytilaa ja esittelee hyväksi havaittuja käytäntöjä. Kuinka yleiset kirjastot ovat edistäneet aikuisten lukuintoa, lukuharrastusta ja lukutaitoa?

Tutustu raporttiin

 

Tutkimuksia:

Marttinen, E. (2017). Yläkoululaisten lukemaan innostaminen yleisen kirjaston näkökulmasta. Pro gradu-tutkielma.
Lue tutkielma

Jylkkä, A. (2017). Lukeminen ja hyvinvointi: Kirjastot hyvinvoinnin edistäjinä. Pro gradu- tutkielma.
Lue tutkielma

Lehtonen, H. (2017). Kirjastojen rooli lukutaidon tukemisessa Suomessa ja kouluyhteistyön tarkastelua muissa Pohjoismaissa. AMK- opinnäytetyö.
Lue opinnäytetyö

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)