Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kirjaston ja koulun välinen yhteistyö

Lukuliike pyrkii vahvistamaan koulun, kirjastojen sekä muiden toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä. Suosittelemmekin koulun ja kirjastojen yhteistyön mallintamista.

Seinäjoen kaupunginkirjastolla on lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalveluiden valtakunnallinen erityistehtävä. He tiedottavat toiminnastaan www.kirjastot.fi/lanu -sivustolla.

Tutustu kirjastojen ja perusopetuksen yhteistyön mallipohjaan.

Tutustu kirjaston, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyön mallipohjaan.

 

Esimerkkejä muista yhteistyömalleista ovat esimerkiksi Oulun kaupungin kirjastoreitti ja Rovaniemen kirjastopolku. Näissä korostetaan oppilaiden tutustuttamista kirjastoon ja kirjastoammattilaisen roolia tässä prosessissa.

Lue lisää kirjastoreitistä

Lue lisää kirjastopolusta

 

Koulun ja kirjaston välistä yhteistyötä esitellään myös Lukeva koulu -mallin sivuilla.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)