Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Miten käsittelen lukutaitoa opetuksessa?

Mitä opettajan tulisi tietää monilukutaidosta?

Opetussuunnitelman perusteiden keskeisiä käsitteitä on monilukutaito, jolla tarkoitetaan kriittistä kykyä ottaa vastaan, tuottaa ja ymmärtää monimuotoisia tekstejä eri tiedonaloilla (POPS 2014, 22–23). Teksti voi olla sanallista, kuvallista, auditiivista, numeerista ja kinesteettistä. Lukutaito ei ole vain äidinkielen opettajan vastuulla – sitä tarvitaan luonnollisesti kaikissa oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen  perusteiden mukaisesti.

Oppiaineet ja laaja-alainen osaaminen kaaviokuva
Opetussuunnitelman perusteiden keskeisiä käsitteitä on monilukutaito, jolla tarkoitetaan kriittistä kykyä ottaa vastaan, tuottaa ja ymmärtää monimuotoisia tekstejä eri tiedonaloilla (POPS 2014, 22–23)

 

Miten puhut oppilaille lukemisesta ja lukutaidosta?

Monilukutaito voidaan ilmaista niin, että voimme lukea tekstiä, kuvia tai vaikka toista ihmistä. Helsingin yliopiston Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI) -kehittämisohjelman video avaa monilukutaidon käsittettä.

Lukutaidon käsitettä voi lähestyä esimerkiksi selviytymisen ja tasa-arvon, hyvinvoinnin tai hauskanpidon näkökulmista. Lukutaito kiinnittää ihmisen osaksi yhteiskuntaa. Tieto lisää mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin sekä kehittää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kaunokirjalliset tekstit ja tarinat kehittävät mielikuvitusta ja empatiakykyä sekä lisäävät hyvinvointia. Ne avaavat portin uusiin maailmoihin. Lukutaitoa tarvitaan myös jokapäiväisessä elämässä: aikuisena tulee vastaan esimerkiksi monenmoisia papereita työhön tai sopimuksiin liittyen, joita täytyy ymmärtää pärjätäkseen.