Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Materiaalia lukutaitotyön avuksi

Eri puolella Suomea tehdään monipuolista lukutaitotyötä lasten lukutaidon vahvistamiseksi. Tällä sivulla on lueteltu muutamia ajankohtaisia hankkeita, ohjelmia tai materiaaleja.

Kuuntelen, siis luen

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista.

Tutustu Kuuntelen, siis luen -mallinnukseen Uudet lukutaidot -verkkosivulla.

Mediataitokoulu

Medialukutaidon opettajien oppaat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, vuosiluokille 1—6 ja vuosiluokille 7—9. Oppaat koostuvat käytännön esimerkeistä ja pedagogisista mallinnuksista. Tutustu oppaisiin sivustolla Mediapolku – Mediataitokoulu.

LukiMat, Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän yliopisto

LukiMat on tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäristö. Sieltä löytyy sekä tietoa lukemisen ja matematiikan oppimisesta että menetelmiä ja tukea taitojen harjoitteluun. Hanke on Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston yhteinen, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.  Hankkeessa kehitetään Ekapeli- harjoitusmenetelmä, jonka avulla lukusujuvuutta ja lukemisen perustaitoja voidaan parantaa.

Tutustu LukiMat oppimisympäristöön

ReadDrama, Niilo Mäki Instituutti

Niilo Mäki Insituutin ReadDrama-tutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään lukuteatteria. Lukuteatterin avulla oppilaalle voidaan tuottaa merkittäviä oppimiskokemuksia, joilla voi olla pitkäkantoisia vaikutuksia oppilaan lukumotivaatioon ja käsitykseen itsestä oppijana ja lukijana.

Lue lisää ReadDrama -hankkeesta

Kirjakoplan lukuvinkit

Lastenkirjainstituutissa toteutettavassa Kirjakoplan lukuvinkkivideot -hankkeessa luodaan malli työpajoista, joissa nuoret perehtyvät heitä kiinnostaviin kirjoihin ja tuottavat kirjavinkkivideoita, joiden kohderyhmänä ovat saman ikäiset nuoret. Tavoitteena on myös tehdä lukemisesta yhteisöllistä toimintaa, jossa nuoret innostavat toisiaan lukemaan ja jakamaan tietoa itseään kiinnostavasta kirjallisuudesta.

Työpajakokonaisuus pilotoidaan kolmessa tamperelaisessa yläkoululuokassa keväällä 2022. Työpajoista järjestetään opettajille etäkoulutus huhtikuun 2022 lopulla ja hankkeen tulokset ja materiaalit julkaistaan toukokuussa 2022.

Lisätietoja: https://lastenkirjainstituutti.fi/kirjakopla/lukuvinkkivideot-hanke 

Lukemo-portaali

Hankkeessa edistetään lasten- ja nuortenkirjallisuuden saavutettavuutta ja lasten lukemista rakentamalla kirjauutuuksia esittelevä internetportaali Lukemo.fi. Lasten- ja nuortenkirjojen lisäksi Lukemossa on työkaluja lukemisen avuksi, ja sinne kootaan yhteen alan toimijat.

Tutustu sivustoon Lukemo

Lukumummit ja -vaarit, Niilo Mäki Instituutti & Lastensuojeluliitto

Lukumummit ja -vaarit vierailevat kouluissa lukemassa koko luokan kanssa kerran viikossa tai kahden kesken yhden oppilaan kanssa. Toiminnan tavoitteena on innostaa lapsia lukemaan ja tukea lukutaidon kehitystä sekä sanavaraston kasvua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyössä luoma toimintamalli houkuttelee mukaan senioreita ja kouluja ympäri Suomen.

Tutustu Lukukummit ja -vaarit sivustoon

DivED – Diversity in Education, Opetus- ja kulttuuriministeriö

DivED on kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen kehittämishanke, ja sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin ja osaamisen edistäminen sekä opettajankoulutuksessa että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien parissa. DivED-hankkeen kautta on mahdollista tilata kieli- ja kulttuuritietoisuuskouluttaja kouluun. Koulutus on täysin maksutonta yhteistyöyliopistojen lähialueiden kouluille.

Tutustu DivEd-hankkeeseen: https://dived.fi/

Monikielisyys näkyväksi: Itä-Helsingin uudet Suomen kielet, Koneen Säätiö

Itä-Helsingin uudet Suomen kielet on yhteisölähtöinen toimintatutkimus, joka tekee näkyväksi tutkimusalueen monikielisten yhteisöjen kielellisiä resursseja, tutkii ja kehittää kielellistä tietoisuutta ja kielitietoisia opetuskäytänteitä. Tutkimus toteutettiin itähelsinkiläisessä alakoulussa ja sitä ympäröivässä korttelissa, jossa toimivat muun muassa päiväkoti ja nuorisotalo.

Katso monikileisyys näkyväksi -video

Lue Itä-Helsingin uudet suomen kielet -artikkeli

Lue artikkeli kielen käytöstä kouluissa

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Lukutaito luodaan yhdessä – Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016) Lue raportti

Lukutaito, tie tulevaisuuteen: PISA 2018. Kansainvälinen PISA (Programme for International Students Assessment) on kolmen vuoden välein toteutettava tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä. Lue Pisa 2018 pääraportti

Lotta Tuominen (2018), Alakoulun opettajien työssään hyödyntämät oppimateriaalit Lukuklaani-hankkeen aineistossa. Lue tutkielma

Mira Mäkikokko (2019),  Opettajan ääneen lukeminen osana alakoulun kirjallisuuden opetusta Lukuklaani-aineistossa. Lue tutkielma

Lukuinto-opas

Sanat haltuun-loppuraportti: Ammattikoululaisten lukutaito nousuun rap-lyriikoilla. Lue raportti

Luokanopettajien käsityksiä lukuharrastuksesta ja keinoja sen tukemiseen. Lue tutkimus

Tutustu myös vuona 2019 ilmestyneeseen Juli-Anna Aerilan ja Merja Kauppisen Sytytä lukukipinä– teokseen, jossa esitellään pedagogisia keinoja ja ideoita lukuinnon herättelyyn. Tutustu teokseen

Lukuklaani

Tutustu hankkeessa tuotettuun materiaaliin