Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Monilukutaitoa ja lukuiloa kouluihin

Lukutaitoa ja lukemista voi saada liikkeelle monella eri tavalla. Tässä muutama esimerkki.

  • Ilmoita koulusi Lukuliikkeen Lukeva koulu -mallin käyttäjäksi.
  • Verkostoidu keskeisten lukutaitoa edistävien toimijoiden kanssa esimerkiksi lukutaitoaiheisten tapahtumien kautta.
  • Tilaa kirjailijavierailuja ja sanataideohjaajien työpajoja (esimerkiksi Lukukeskus tarjoaa kirjailijavierailuja ja eri alueiden sanataidekouluilta voi tilata työpajoja).
  • Tee yhteistyötä kirjastojen kanssa (Tutustu esimerkiksi Oulu lukee  -hankkeeseen ja sen Kirjastoreitti -malliin).
  • Tee yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa ja pidä monilukutaitoa esillä eri oppiaineissa.
  • Tee yhteistyötä taiteen perusopetuksen kanssa ja hyödynnä sanataiteen metodeja.
  • Mahdollista oppilaalle kielellisesti rikkaat ja monipuoliset lukumateriaalit (tutustu esimerkiksi Lukuliikkeen materiaalipankkiin).
  • Aktivoi oppilaita tuottamaan tekstiä itse, sillä tärkeä osa monilukutaitoa on tuottaminen. Hyviä yhteiskirjoittamisen malleja tarjoaa esimerkiksi Zubbilo.
  • Lukuintoa voi lisätä myös kodin ja koulun välisenä yhteistyönä.
  • Muista, että pienetkin teot lukemiseen innostamiseksi auttavat. Voisiko lukukauden aloittaa esimerkiksi luokan yhteinen kirjastoretki tai luokan itse ideoima lukuhaaste palkintoineen?

Kielikukko-lehden 2/2021 käsitellään lukemisen ilon polulle johdattamista, opettajien työtä lukutaidon edistäjinä sekä erilaisia lukutaitoa edistäviä hankkeita.

Lue koko julkaisu: Kielikukko 2/2021 (finrainfo.fi)