Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Varhaiskasvattajille

Loruttelu, ääneen lukeminen sekä kielen rikkaan ja moninaisen maailman avaaminen lapselle antaa hyvän pohjan lukuharrastukselle. Monilukutaito on osa lapsen oppimisen taitoa nyt ja tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2018) painotetaankin monilukutaitoa, joka määritellään näin: “Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito.”

Monilukutaitoiseksi kasvaminen edellyttää monipuolisia oppimisen menetelmiä, päivittäistä harjoittelua ja kiinnittymistä oman äidinkielen maailmaan.

Varhaiskasvatuksessa pieniä kielitietoisia harjoituksia voivat olla:

  • ääneen lukeminen
  • lukemisesta keskusteleminen lasten kanssa yhdessä
  • teemakirjallisuus (esim. tunteita, luonnonilmiöitä, ihmisen kasvua ja kehittymistä käsittelevät teemat)
  • yhteistyö alaluokkien oppilaiden kanssa, jotka voivat käydä lukemassa pienemmille
  • erilaisiin mediateksteihin tutustuminen oman tuottamisen kautta (kuva, mainos, tarina, peli, satu, teatteriesitys, runonlausunta jne.)
  • tutustuminen kirjaimiin, sanoihin, eri näköisiin teksteihin

 

Lukemisen edistäminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää, sillä uusimmassa Karvin (2019)  kyselyssä varhaiskasvatuksen ammattilaisista vain puolet vastasi, että lapsille luetaan kirjallisuutta päivittäin. Toivomme, että näille sivuille laatimistamme vinkeistä on apua lukemisen edistämisessä ja lasten lukemaan innostamisessa.

Lähteet: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 

Laura Repo, Maiju Paananen, Mervi Eskelinen, Virpi Mattila, Marja-Kristiina Lerkkanen, Lillemor Gammelgård, Jyri Ulvinen, Jukka Marjanen, Anne Kivistö & Hanna Hjelt: Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

ARVIOINTIRAPORTTI, TEEMA- TAI JÄRJESTELMÄARVIOINTI 6.9.2019