Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Varhaiskasvattajille

Loruttelu, ääneen lukeminen sekä kielen rikkaan ja moninaisen maailman avaaminen lapselle antaa hyvän pohjan lukuharrastukselle. Monilukutaito on osa lapsen oppimisen taitoa nyt ja tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa yhtenä laaja-alaisen osaamisen osa-alueena on monilukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä.

Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.

Varhaiskasvatuksessa pieniä kielitietoisia harjoituksia voivat olla:

  • ääneen lukeminen
  • lukemisesta keskusteleminen lasten kanssa yhdessä
  • teemakirjallisuus (esim. tunteita, luonnonilmiöitä, ihmisen kasvua ja kehittymistä käsittelevät teemat)
  • yhteistyö alaluokkien oppilaiden kanssa, jotka voivat käydä lukemassa pienemmille
  • erilaisiin mediateksteihin tutustuminen oman tuottamisen kautta (kuva, mainos, tarina, peli, satu, teatteriesitys, runonlausunta jne.)
  • tutustuminen kirjaimiin, sanoihin, eri näköisiin teksteihin

 

Lukemisen edistäminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää.

 

Lähteet: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 

Laura Repo, Maiju Paananen, Mervi Eskelinen, Virpi Mattila, Marja-Kristiina Lerkkanen, Lillemor Gammelgård, Jyri Ulvinen, Jukka Marjanen, Anne Kivistö & Hanna Hjelt: Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

ARVIOINTIRAPORTTI, TEEMA- TAI JÄRJESTELMÄARVIOINTI 6.9.2019