Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukutaitoa edistävät hankkeet ja ohjelmat varhaiskasvatuksessa

Lukuliikkeen tehtävänä on tuoda esiin eri puolella Suomea tehtävää lukutaitotyötä lasten lukutaidon vahvistamiseksi. Tällä sivulla on lueteltu muutamia pidempiä ajankohtaisia hankkeita, ohjelmia tai materiaaleja. Näiden lisäksi käynnissä on useita lyhytkestoisia lukemista edistäviä kampanjoita.

Lue lapselle ja Lukulahja lapselle (Lukukeskus)

Lue lapselle- hanke innostaa vanhempia lukemaan lapsille ääneen ja kertoo ääneen lukemisen tärkeydestä. Hankkeen tarkoituksena on tarjota monipuolista ja tutkittua tietoa ääneen lukemisen merkityksestä lapselle eri ikävaiheissa. Pohja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Lue lapselle-verkkosivuilta löytyy faktatiedon lisäksi koottuja kirjavinkkejä ja materiaalia eri ikäryhmille sekä esitteitä vanhemmille ja kasvattajille yhdeksällä kielellä.

Lue lapselle- toiminta on laajentunut vuonna 2019 Lukulahja lapselle -ohjelmaksi. Kirjojen lisäksi perheille jaetaan myös Lue lapselle -lukumitta, lorukortit sekä kutsukortti kirjastoon. Lukulahja lapselle -ohjelman tavoitteena on lisätä ääneen lukemista pienten lasten perheissä ja innostaa perheitä säännöllisiin yhteisiin lukuhetkiin vauvaiästä lähtien.

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa ohjelmaa toteuttaa Lukukeskus. Lukulahja lapselle -ohjelma on jatkoa Lukukeskuksen aiemmalle neuvolayhteistyölle, jossa perheille on jaettu tietoa lukemisesta osana neuvolatarkastusta.

Monilukutaitoa opitaan ilolla (MOI), Helsingin yliopisto.

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla -ohjelma (MOI) kehittää tutkimustietoon perustuvaa toimintaa pienten lasten monilukutaidon kehittämiseksi. Monilukutaitoa edistäviä toimintamalleja voi hyödyntää mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa, kirjastoissa, kulttuurilaitoksissa ja kodeissa.

MOI-ohjelmasta (2016–2018) vastaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Playful Learning Center. Mukaan yhteistyöhön innostetaan varhaiskasvattajia ja kouluhenkilöstöä, kulttuuritoimijoita, lasten huoltajia ja lapsia. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta. Koulutuksen arviointikeskus on mukana hankkeen arvioinneissa.

  • Kurittomat palaset: Monilukutaitoa opitaan ilolla on MOI-ohjelmassa tuotettu maksuton julkaisu pienten lasten monilukutaidon tukemiseen ja edistämiseen. Se tarjoaa luovia vinkkejä ja lähestymistapoja monilukutaidon käsittelyyn ja opetukseen. Kirjan vinkkejä voi soveltaa helposti ja monipuolisesti myös muille kohderyhmille.

Tartu Tarinaan, Niilo Mäki Instituutti, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja Jyväskylän kesäyliopisto

Tartu tarinaan -hanke on Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston rahoittama puolitoistavuotinen hanke, jonka päätavoitteena on auttaa keskisuomalaisia lapsia ja perheitä löytämään lukuilo. Hanke tuottaa päiväkoteihin ja perhekahviloihin vietäviä Lukubokseja, jotka ovat täynnä tiettyyn teemaan liittyvää tekemistä: kirjoja, pelejä, leikkejä ja erilaisia toimintaideoita. Lisäksi vanhemmille ja kasvattajille tarjotaan maksuttomia luentoja ja työpajoja.

Lukemo-hanke

Lastenkirjainstituutin ylläpitämä Lukemo-portaali esittelee lasten- ja nuortenkirjauutuudet ja kokoaa tietoa lasten- ja nuortenkirjallisuudesta.

Lukulumo

Lukulumo on varhaiskasvatukseen suunnattu digitaalinen työkalu, joka tarjoaa laajan valikoiman kuvakirjoja suomeksi ääneen luettuina. Suurta osaa kirjoista voit kuunnella myös kymmenillä eri kielillä.
Tutustu työkaluun

Hyödylliset linkit:

Kumpulainen, K., Vartiainen, J., Ouakrim-Soivio, N. & Hienonen, N. (2019). Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina:
Raportti pienten lasten huoltajille laaditusta kyselystä

Lukutaito luodaan yhdessä – Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016)
Lue raportti

Kohtala, J. & Leino, A. (2018). Lukemisen rooli varhaiskasvatuksessa. AMK- opinnäytetyö
Lue opinnäytetyö

Tutustu myös vuona 2019 ilmestyneeseen Juli-Anna Aerilan ja Merja Kauppisen Sytytä lukukipinä– teokseen, jossa esitellään pedagogisia keinoja ja ideoita lukuinnon herättelyyn.
Tutustu teokseen