Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaito-ohjelma 2030

Kansallinen lukutaito-ohjelma 2030 pohjautuu kansalliseen lukutaitostrategiaan ja sen toimeenpanoon niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. Lähtökohtana on kaikenikäisten lukutaidon edistäminen Suomessa. Strategiatyön taustalla on monilukutaito-käsite ja useat lukutaitoa käsittelevät tutkimukset. Ohjelmatoimeenpanossa pyritään ottamaan huomioon myös kaikenikäiset lukijat.

Tausta

Kansallinen lukutaito-ohjelma pohjautuu syksyllä 2021 valmistuneeseen Kansalliseen lukutaitostrategiaan 2030, ja siihen sisältyy muun muassa Lukeva kunta, Lukeva koulu ja Lukeva varhaiskasvatus -ohjelmien toteuttaminen.

Useat organisaatiot ja lukutaitotyön ammattilaiset ovat tehneet jo vuosia töitä lukutaidon vahvistamiseksi. Lukutaito-ohjelmatyö eli kansallisen lukutaitostrategian toimenpiteitä on toteutettu jo strategiaprosessin aikana ja sitä ennen. Lukutaitotyö on pitkäjänteistä työtä, jossa vaaditaan kestävyyttä. Siksi kansallisen lukutaitostrategian toimeenpano ulottuu vuoteen 2030.

Lukutaitotyö on parhaimmillaan rikas matka tai elämäntapa.

Kansallisen lukutaito-ohjelman tavoitteet

Kansallinen lukutaito-ohjelma pohjautuu kansalliseen lukutaitostrategiatyöhön, jossa on määritelty lukutaidon suuntaviivat ja toimenpiteet lukutaitotyölle vuoteen 2030. 

  1. Luodaan ja vahvistetaan lukutaitotyön rakenteita. 
  2. Vahvistetaan monilukutaito-osaamista.
  3. Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa.

 

Konkreettiset tavoitteet lukutaito-ohjelmatyölle: 

  • Määritellään suuntaviivakohtaisesti toimenpiteille vastuutahot, tarkempi aikataulu ja sisältö.
  • Edistetään kansallisen lukutaitostrategian tavoitteiden toimeenpanoa osaohjelmilla, kuten Lukeva koulu -ohjelma, Lukeva kunta -ohjelma sekä Lukeva varhaiskasvatus -pilotti.
  • Luodaan kartta, jossa kuvataan eri toimijoiden perustyö ja yhteistyö.
  • Tutkitaan ja selvitetään lukutaidon arvioimiseksi ja tukemiseksi käytettäviä työkaluja lapsista aikuisiin. 
  • Sisällytetään lukutaito-ohjelmaan tutkimusta ja vaikuttavuuden arviointia.
  • Konkretisoidaan, mitä tarkoittavat monilukutaitoinen lapsi, nuori ja aikuinen.
  • Viestitään lukutaidon hyödyistä, merkityksestä ja lukutaitotyöstä. 

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)