Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukeva varhaiskasvatus

Opetushallituksessa toimiva Lukuliike toteuttaa keväällä 2023 Lukeva varhaiskasvatus -pilotin, joka on osa kansallista lukutaito-ohjelmaa.

Lukeva varhaiskasvatus -pilotin ilmoittautuminen on päättynyt 30.11.

Ilmoitamme kaikille lomakkeen täyttäneille päätökset valinnoista 8.12.

Pilotti on osa kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa 

Lukeva varhaiskasvatus -pilotin tavoitteena on testata mallia, jossa tarjotaan materiaaleja ja täydennyskoulutusta monilukutaidosta varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Mallin avulla tavoitellaan pysyviä rakenteita, joilla tuetaan monilukutaidon varhaista kehittymistä sekä tekstien ja kirjallisuuden maailmaan kasvamista. Lukeva varhaiskasvatus -mallia rakennetaan toteuttamaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Sen avulla tehdään näkyväksi lukeminen ja lukutaito, sekä niiden merkittävyys kaikelle oppimiselle. Mallin avulla tehdään myös yhteistyötä kotien kanssa lukutaidon edistämiseksi. 

Mallia pilotoidaan keväällä 2023. Pilottiin valitaan noin 20 päiväkotiyksikköä tai varhaiskasvatuksen ryhmää ympäri Suomea. Pilottiyksiköt sitoutuvat toteuttamaan pilotissa annettuja tehtäviä ja toimenpiteitä. Pilottiin kuuluu muun muassa alkukartoitus tammikuussa kuvaamaan tämänhetkistä monilukutaitoon liittyvää tilannetta yksikössä, sekä loppukartoitus toukokuussa kuvaamaan pilotin jälkeen olevaa tilannetta.

Pilotin aikana yksiköt saavat kolme koulutusvideota katsottavaksi, sekä näiden videoiden teemoihin liittyviä tehtäviä tai toimenpide-ehdotuksia toteutettavaksi yksikössä. Lisäksi tarjolla on yhteisiä verkkotapahtumia verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa varten. Yhteisenä alustana pilotin aikana toimii myös Howspace-sivusto, jonne voi koota sähköisiä materiaaleja ja jota voi käyttää keskusteluun muiden pilottiin osallistuvien kesken. Lähetämme jokaiseen pilottiyksikköön myös materiaalia käytettäväksi ja jaettavaksi esimerkiksi huoltajille.  

Pilotin tausta

Opetushallituksen Lukuliike pilotoi vuonna 2020 kouluissa Lukeva koulu -mallia, jonka avulla kouluun pyritään luomaan lukeva kulttuuri sekä vahvistamaan henkilöstön osaamista ja yhteistyötä lukutaidon edistämiseksi. Vuonna 2021 laadittiin Kansallinen lukutaitostrategia 2030. Sen toimeenpanon tueksi Opetushallituksessa toteutetaan Lukeva koulu ja Lukeva kunta -ohjelmia. Lukeva varhaiskasvatus -pilotissa lukutaito-ohjelma laajenee myös alle kouluikäisten tueksi, ja pilotointi on osa Lukutaitostrategian toimeenpanoa. 

 

Tutustu Kansalliseen lukutaitostrategiaan: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Kansallinen_lukutaitostrategia_2030.pdf 

 

Lisätietoja 

Belinda Kardén belinda.karden@oph.fi 029 533 1827 

Elisa Helin elisa.helin@oph.fi 029 533 1280 

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)