Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Suuntaviivat

Kansallisen lukutaitostrategian suuntaviivojen tavoitteena on pitkäjänteinen ja johdonmukainen kansallinen, alueellinen ja paikallinen lukutaitotyö, jonka avulla Suomesta rakennetaan maailman monilukutaitoisin maa vuoteen 2030. Strategian avulla edistetään ja vahvistetaan lukemisen kulttuuria.

Suuntaviivoja ohjaavat keskeiset arvot ovat sivistys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä hyvinvointi: jokaisella on oikeus lukutaitoon, jatkuvaan oppimiseen ja oikeus lukutaidon harjoittamiseen ja kehittämiseen kielestä, perhetaustasta, sukupuolesta, oppimisvaikeudesta, toimintarajoitteista, varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Monimuotoinen kielellinen ja kulttuurinen ympäristö sekä vahva monilukutaito ovat hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden perusta. Lukutaidon suuntaviivakohtaisten tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten avulla pyritään turvaamaan jokaisen ihmisen oikeus saavuttaa riittävä monilukutaito.

 

(kuva)

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)