Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Suuntaviiva 2

Vahvistetaan monilukutaito-osaamista

AMMATTILAISTEN MONILUKUTAITO-OSAAMINEN MAHDOLLISTAA lasten, nuorten ja aikuisten monilukutaidon kehittymisen, opetuksen laadun ja oppimisen tuen varmistamisen. Lisäksi ammattilaisten monilukutaito-osaamisen avulla voidaan ylläpitää jokaisen riittävää monilukutaitoa arjessa ja työssä sekä lisätä kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Lukutaidon ammattilaisten osaamisen kehittäminen tukee jokaisen yksilön monilukutaitoa, joka on yhteiskunnan sivistyksen, hyvinvoinnin ja tasa-arvon perusta.

Lukutaidon ammattilaisiksi kutsutaan muun muassa kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia, kirjastoammattilaisia, lukutaitoon tai lukutaidon tukemiseen erikoistuneiden järjestöjen, yhdistysten tai instituutioiden toimijoita. Myös monet viranhaltijat, media-alan toimijat, kirjailijat ja kustantajat edistävät työssään lukemista, monilukutaitoa ja kielenoppimista.

Eri ammattiryhmien lukutaito-osaamista vahvistavat toimet tarkennetaan lukutaito-ohjelmassa.

 

KESKEISET TAVOITTEET VUOTEEN 2030
  • Vahvistetaan ammattilaisten monilukutaito-osaamista ja yhteistyötä.
  • Tunnustetaan monilukutaito työelämätaitona ja jatkuvan oppimisen taitona.
  • Tunnustetaan lukemisen hyvinvointivaikutukset osana yhteiskunnan eri tasoilla tapahtuvaa suunnittelua ja kehittämistä.
  • Tehdään näkyväksi tämänhetkinen lukutaitotyö ja kehitetään työn tueksi tarvittavaa yhteistyötä, työvälineitä, palveluita ja materiaaleja.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)