Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Suuntaviiva 3

Innostetaan lukemaan ja monipuolistetaan lukutaitoa

LUKEMAAN INNOSTAMINEN ON lukemaan kannustamista, lukemisen tukemista ja mahdollistamista. Tämä on merkittävä, konkreettinen keino vaikuttaa lukutaitoon kaikkina ikäkausina. Lukemaan voi innostua yksin tai yhdessä ajasta ja paikasta riippumatta. Lukemisesta innostuminen on keskeistä jatkuvassa oppimisessa ja lukutaidon monipuolistamisessa. Kiinnostuminen lukemisesta voi lähteä omasta motivaatiosta, mutta joskus lukemiseen tai lukutaidon kehittämiseen tarvitaan ulkopuolista kannustusta ja tukea.

Lukemisen mahdollistajia ja kannustajia voivat olla esimerkiksi kaverit, huoltajat, sukulaiset, esikuvat, harrastustoimijat sekä opettajat ja kirjastoammattilaiset. Tärkeitä ovat myös lukemaan houkuttelevat kirjat, sarjat, pelit ja elokuvat. Monipuolisten tekstien ja sopivantasoisen kirjallisuuden tarjoaminen auttaa jokaista löytämään itselleen sopivaa luettavaa.

Merkittävää työtä lukemaan innostamisessa ja lukutaidon tukemisessa tehdään myös vapaassa sivistystyössä, erilaisissa yhdistyksissä ja kolmannen sektorin toiminnassa.

On tärkeää monipuolistaa lukutaitoa vahvistamalla eri-ikäisten omaa toimijuutta ja lukijaidentiteettiä. Omaehtoinen lukeminen voi vaihdella eri ikäkausina, mutta lukeva elämäntapa on turvattava jokaiselle.

 

KESKEISET TAVOITTEET VUOTEEN 2030
  • Tuetaan koteja ja kasvuyhteisöjä lukemaan lapsille ja kertomaan nuorille lukemisen ja lukutaidon merkityksestä.
  • Vahvistetaan mediakasvatuksen, kirjallisuuskasvatuksen ja vapaa-ajan lukemisen roolia lukemaan kannustamisessa ja tukemisessa.
  • Tunnistetaan monilukutaidon merkitys yhteiskunnassa – tuetaan ja rikastetaan kaikkien monilukutaitoa.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)