Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Kansallinen lukutaitostrategia tuo näkyviin lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi tehtävää työtä ja luo uusia avauksia myös aikuisten lukutaidon edistämiseksi.  

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 julkaistiin 16.11.2021.

Lue Kansallinen lukutaitostrategia 2030 (Linkki Opetushallituksen sivulle).

Katso Kansallinen lukutaitostrategia 2030 -julkistamistilaisuus (Linkki Kirjastokaistan sivulle)

Opetushallitus nimesi Kansallisen lukutaitostrategian ohjausryhmän ja projektiryhmän päivittämään Lukuliikkeen suuntaviivat vuoteen 2030.

Työryhmät toimivat vuoden 2021 ajan aktiivisesti ja sen jälkeen Lukuliike sitouttaa ohjelmatoimeenpanoon yhteistyötahoja näiden toimijoiden lisäksi ohjelmatyöpajamenetelmällä ja tiiviillä yhteistyöllä.

Ohjausryhmän jäsenet

Puheenjohtaja: Kelhä Minna, Opetushallituksen pääjohtaja

Varapuheenjohtaja: Lassila Juhana, asiamies, Suomen kulttuurirahasto

Muut jäsenet:

Aaltonen Leena, kulttuuriasiainneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nederström Heli, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Costiander Kati, opetusneuvos, Opetushallitus
von Numers-Ekman Katarina, asiamies, Svenska Kulturfonden
Hautala Jarkko,  akatemiatutkija, Niilo Mäki Instituutti
Itkonen Juha, kirjailija
Jokinen Sari, erityisasiantuntija,  Opetusalan ammattijärjestö OAJ
von Zansen Minna, johtaja, Suomen kirjastoseura
Salusjärvi Aleksis, sanataideohjaaja, oppikirjailija
Nalbantoglu Ilmari, va. toiminnanjohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.
Sivelä Jonas, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Castren Minna, kirjallinen johtaja, Suomen kustannusyhdistys
Salomaa Saara, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Rutanen Anne, viestintäpäällikkö, Suomen tietokirjailijat ry

Sihteerinä toimivat Lukuliike-koordinaattorit Pia Lumme ja Belinda Kardén sekä opetusneuvos Kati Costiander.

 

Projektiryhmän jäsenet:

Puheenjohtaja:
Villacís Ilmi, toiminnanjohtaja, Lukukeskus

Muut jäsenet:
Granskog Pamela, opetusneuvos, Opetushallitus
Grünthal Satu, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Harmanen Minna, opetusneuvos, Opetushallitus
Heikkilä Mervi, kehityspäällikkö, lasten ja nuorten lukemista edistävien
kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä, Seinäjoen kaupunginkirjasto
Hyytiäinen Sari, toiminnanjohtaja, Äidinkielen opettajain liitto ry
Järvenpää Mari, Lukuliike-assistentti, Opetushallitus
Kardén Belinda, Lukuliike-koordinaattori, Opetushallitus
Krutsin Pia, sanataidekasvattaja, Suomen sanataideopetuksen seura
Lumme Pia, Lukuliike-koordinaattori, Opetushallitus
Sulkunen Sari, apulaisprofessori, kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

 

#KansallinenLukutaitostrategia #lukutaito #monilukutaito #NationellaLäskunnighetsstrategin #läskunnighet #multilitteracitet