Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukeva koulu

Kutsumme kaikki suomalaiset perusopetuksen koulut mukaan luomaan lukevaa kulttuuria jokaiseen kouluun.

Ilmoittaudu mukaan!

Suomenkieliset ja saamenkieliset koulut voivat ilmoittautua Lukeva koulu -mallin käyttäjiksi tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/lukevakoulu

 

Lukeva koulu -mallin tavoitteet 

  • Vahvistaa lukevaa kulttuuria koulun arjessa. 
  • Kehittää lukutaidon tukea eri tiedonalojen yhteistyönä.
  • Luoda pysyviä lukemista tukevia rakenteita koulun toimintakulttuuriin.
  • Innostaa ja kannustaa kouluja lukutaidon parantamiseen systemaattisesti yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. 

Lukeva koulu -mallin tavoitteena on luoda yhdessä opettajien ja koko koulun henkilöstön kanssa lukemiseen innostava kielitietoinen toimintakulttuuri. Mallin avulla koulu voi kehittää ja arvioida omaa lukutaitoa edistävää työtään, omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti.

Malli tarjoaa monipuolisia ideoita lukutaidon edistämiseen ja lukevan kulttuurin luomiseen sekä verkkoluentoja mukaan ilmoittautuneille kouluille. Malli on laadittu vuonna 2020 Lukuliike koulussa -pilotin pohjalta, ja sitä on ollut myös jatkokehittelemässä laaja asiantuntijajoukko.

Lukeva koulu -mallin käyttäminen on ilmaista ja mahdollista kaikille suomalaisille kouluille.

#LukevaKoulu #LäsandeSkola
#MinäLuen! #JagLäser!

Lukeva koulu on osa Kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)