Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kirjallisuutta ja muualla tuotettuja materiaaleja

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Lukeva koulu -malli on osa Kansallisen lukutaitostrategian 2021 toimeenpanoa. Kansallinen lukutaitostrategia 2030 kuvaa toimia, joita Suomessa tulee tehdä monilukutaidon vahvistamiseksi. Koska lukutaidon eriytymistä tapahtuu jo perusopetuksen aikana ja heikosti lukevien määrä on erityisesti nuorten keskuudessa lisääntynyt, tarvitaan konkreettisia keinoja suunnan kääntämiseksi kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Lukutaitostrategian visio – Suomi maailman monilukutaitoisin maa 2030 – tavoittelee yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän.

Lue Kansallinen lukutaitostrategia 2030 | Opetushallitus (oph.fi)

 

Kieliverkoston podcast Puhutaan kielikoulutuksesta

Puhutaan kielikoulutuksesta! -podcast tuo tuoretta tutkimustietoa ja mielenkiintoisia kielikoulutuksen ilmiöitä tiiviissä paketissa kuulijoiden ulottuville.

Podia voi kuunnella tavallisimmissa podcast-palveluissa. Puhutaan kielikoulutuksesta! Spotifyssä: https://open.spotify.com/show/6dZZXq3YQv9DZhUgjNGn2U?si=0bdd7655a609422c

Tekstitetyt versiot julkaistaan Jyväskylän yliopiston Moniviestimessä: https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/solki/kieliverkosto/puhutaan-kielikoulutuksesta-podcast

Podcastin ovat käsikirjoittaneet ja tuottaneet Kieliverkoston tutkijat projektitutkija Erja Kilpeläinen, tutkimusavustaja Elmeri Tommiska ja projektitutkija Sanna Riuttanen. Kieliverkoston toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Podcastin tunnuksen on suunnitellut ja toteuttanut kuvittaja Réka Gruborovics (Redanredan Oy).

 

Monilukutaitoa oppimassa (2019, toim. Harmanen ja Hartikainen, Opetushallitus)

Teoksen tavoitteena on innostaa lukijaa monilukutaidon oppimiseen ja sen pedagogiikan kehittämiseen. Monilukutaitoa oppimassa on opettajan ja kasvattajan opas, joka avaa monilukutaito-käsitteen taustaa ja merkitystä yleissivistävässä koulutuksessa. Julkaisun toisena keskeisenä teemana on monilukutaidon kehittäminen eri oppiaineiden pedagogiikan ja opetuksen eheyttämisen näkökulmasta. Asiantuntija-artikkeleissa esitellään runsaasti menetelmiä, lähestymistapoja ja käytännön esimerkkejä monilukutaidon pedagogiikan kehittämiseen.

Monikielisen oppijan matkassa (JYU)

Millaista on monikielisen oppijan kouluarki ja miten opettajat voivat tukea jokaisen oppijan osallisuutta ja monikielistä identiteettiä koulussa? Sivusto tarjoaa työkaluja oppijan kielitaidon arviointiin ja sen kehittymisen tukemiseen sekä mallintaa sitä, miten eri tiedonalojen sisältöjen oppimista voidaan syventää tukemalla oppijoiden monikielisiä kielellisiä taitoja.

Vaikka sivustolla keskitytään erityisesti monikielisiin oppijoihin, huomaathan, että samat näkökulmat, haasteet ja tuen keinot pätevät kaikkiin, myös suomea äidinkielenään käyttäviin oppijoihin ja hyödyttävät heitäkin.

Monikielisen oppijan matkassa – kielitietoista pedagogiikkaa – jyu OKL

 

Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun (2020)

Kirjan tavoitteena ja tarkoituksena on antaa virikkeitä ja opastusta kaikille, joilla on pyrkimys edistää nuorten luku- ja kirjoitustaitoja.

Lue teos Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun (ulapland.fi)

 

Monilukutaito kaikki kaikessa (2015)

Teos sisältää 13 artikkelia monilukutaidosta ja sen opettamista eri oppiaineissa.

Lue teos Monilukutaito kaikki kaikessa 2015 (pdf) (tuni.fi)

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)