Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Suunnittelutyökalu lukutaitotyön tueksi

Lukeva koulu -mallin suunnittelutyökalu on täydennettävä pdf-tiedosto, jonka koulun opettaja tai lukutaitotiimin vetäjä voi ladata itselleen ja hyödyntää.

Suunnittelutyökalu sisältää kolme osiota:

  • tavoitteiden asettelun,
  • lukutaitotiimin perustamisen ja
  • lukutaitosuunnitelman laatimisen.

Työkalu tarjoaa runsaasti ideoita tavoitteiden toteuttamiseksi.

Suunnittelutyökalua voi hyödyntää sähköisesti tai kopioimalla ideoita muuten oman lukutaitosuunnitelman osaksi. Jokainen lukeva koulu on omanlaisensa ja lukeva kulttuuri rakentuu jokaisessa koulussa eri tavoin. Lukeva koulu -mallin hyödyntäminen ei velvoita koulua tietynlaiseen toimintaan, vaan tarjoaa tukea perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamiseen.

Suunnittelutyökalu suomeksi

Suunnittelutyökalu on täydennettävä pdf-tiedosto.

Lataa suunnittelutyökalu

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)