Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Webinaarit

Luentoja, infotilaisuuksia ja yhteisiä virtuaalikahveja työn tueksi.

Webinaarilistaa päivitetään helmikuun 2022 aikana.

Tarkemmat tiedot webinaareista sekä osallistumislinkit lähetetään sähköpostitse Lukeva koulu -mallin käyttäjiksi ilmoittautuneille kouluille. Webinaarit pidetään huhti-toukokuussa sekä elo-marraskuun ajan.

Elokuu 2022:

Infotilaisuus: vuosittaiset lukukampanjat
23.8.2022 klo 15-16
Kohderyhmä: 1-9 luokkien opettajat
Mediataitoviikko (KAVI), Sanataideviikko (Suomen sanataideopetuksen seura), Lukuviikko (Lukukeskus), Read Hour (Lasten ja nuorten säätiö), Lukuloma.

Eläydy sanoilla – yläkoululaisten lukemiseen innostaminen sanataiteen keinoin
24.8.2022 klo 14.30-15:15
Kohderyhmä: yläkoulun opettajat
Luennoitsija: Inari Mykkänen, FM, Sanataideopettaja

Luetun ymmärtäminen ja tukeminen
30.8.2022 klo 15-16
Kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat (5-9 lk)
Luennoitsija: Ulla Leppänen PsT, psykologi, pari- ja perheterapeutti Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikka

Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen
31.8.2022 klo 15-16
Kohderyhmä: Yläkoulun erityisopettajat, aineenopettajat, koulupsykologit, opinto-ohjaajat ja puheterapeutit (lukiarvioinnin ja -tukemisen parissa työskentelevä yläkoulun henkilöstö)
Luennoitsija: KM, EO Maria Niskakoski, vastaava tutkija. DigiLukiseula-hanke, Niilo Mäki Instituutti ja erityisopetuksen lehtori, Gradia

Syyskuu:

Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi alakoulussa: tunnistamisesta tukeen
6.9.2022 klo 14:30-15:30
Kohderyhmä: alakoulun luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat
Luennoitsija: Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Lukemisen tukeminen alakoulussa
14.9.2022 klo 14:30-15:30
Kohderyhmä: alakoulun luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat.
Luennoitsija: Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Kohti lukuiloa!
21.9.2022 klo 14:30-15:30
Kohderyhmä: Koko koulun henkilöstö – erityisesti luokanopettajat, aineenopettajat, kouluavustajat/iltapäivätoiminnan ohjaajat
Luennoitsija: Suvi Ylönen, YTM, KM, laaja-alainen erityisopettaja, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

Sanataide käyttöön! 
22.9.2022 klo 14:30-15:30
Kohderyhmä: alakoulun opettajat, varsinkin 3-6
Luennoitsija: Pia Krutsin, sanataidekasvattaja, lastenkirjailija

Lokakuu:

Äidinkielen merkitys lukutaidon kehittymisessä
26.10.2022 klo 15-15.45.
Pigga Keskitalo, kasvatustieteen professori, erityisesti arktiset koulutuskysymykset.
Sisältö: Luennossa käydään läpi saamen kielen opetuksen kontekstissa äidinkielen määritelmiä ja miten opetuksessa voidaan huomioida oppilaiden erilaiset tarpeet pedagogisilla järjestelyillä. Opetuksessa voidaan hyödyntää oppijoita aktivoivia menetelmiä ja näin tukea erilaisista kielitaustoista tulevia lapsia ja nuoria parhaalla tavalla. Luento ottaa kantaa myös siihen, miten saamelaissisältöjä voisi Suomessa käsitellä muissa kuin saamenkielisissä luokissa.

Tulossa:

Livistä kirjaan – kirjalähtöinen pakohuone lukuinnon siivittäjänä 
Kohderyhmä: alakoulun opettajat
Luennoitsijat: Siri Kolu, kirjailija ja sanataidekouluttaja (TeM, TIO, amm.opettaja), Silja Sillanpää, kirjailija ja käsikirjoittaja 

Livistä kirjaan – kirjalähtöinen pakohuone lukuinnon siivittäjänä 
Kohderyhmä: yläkoulun opettajat
Luennoitsijat: Siri Kolu, kirjailija ja sanataidekouluttaja (TeM, TIO, amm.opettaja), Silja Sillanpää, kirjailija ja käsikirjoittaja 

 

Lukeva koulu suosittelee myös seuraavia koulutuksia:

Ebbanin webinaari, 31.8.2022 klo 15:00
Uusi lukuvuosi on käynnissä ja haluamme toivottaa kaikki Ebbanin uudet käyttäjät sekä muut, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää Ebbanista, tervetulleiksi digitaaliseen infotilaisuuteemme 31.8. klo.15.00. Tulemme esittelemään Ebbanin toimintoja, annamme vinkkejä kuinka helposti koulunne pääsee käyntiin Ebbanin käytössä, näytämme Ebbanin kirjahyllyjen sisältöä sekä vinkaamme muutamista uusista kirjoista. Webinaarissa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä meille ja kirjastonhoitajallemme Mickelle.
Paikka: Teams (osallistumislinkki lähetetään kaikille rekisteröityneille kaksi päivää ennen tilaisuutta)
Linkki rekisteröintiin löytyy täältä.
Lue lisää Ebbanin verkkosivuilta 

Kohtaa kirja! Möt boken! -webinaari 1.9.2022 klo 9-12:15 via Zoom
Mitä on elämyksellinen lukeminen? Millainen kirjallisuus maistuu juuri nyt lapsille ja nuorille? Miten sanataide ja lasten- ja nuortenkirjallisuus kohtaavat? Vastauksia näihin kysymyksiin etsitään Suomen sanataideopetuksen seuran järjestämässä maksuttomassa webinaarissa. Tervetuloa mukaan! Ohjelma ja ilmoittautuminen Suomen sanataideseuran verkkosivuilla.

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen, Jyväskylän yliopisto

Opintokokonaisuudesta hyötyvät opetus- ja kasvatustehtävissä toimivien lisäksi muun muassa psykologit, puheterapeutit,  kirjasto- ja opetushallintohenkilöstö sekä muut lasten ja nuorten parissa työskentelevät henkilöt.

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen — Avoin yliopisto — Jyväskylän yliopiston opinto-opas (jyu.fi)

 

Kuuntelen siis luen -webinaari 14.3.2022 klo 14-16

Katso tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit Uudet lukutaidot -verkkosivulta. 

Kirjakoplan lukuvinkkivideot -hanke: Opettajien etäkoulutus to 21.4.2022 klo 16-17:30

Kohderyhmä: yläkoulun opettajat

Opettajille järjestetään huhtikuussa valtakunnallinen etäkoulutus Teamsissa, jossa esitellään Kirjakoplan lukuvinkkivideot -hankkeen työpajamalli ja koulutusmateriaalit sekä perehdytetään materiaalien käyttöön opetuksessa.

1,5 tunnin mittaisen koulutuksen aikana kuullaan lisäksi puheenvuoroja siitä, mistä ja miten löytää hyviä nuortenkirjoja ja kertoa niistä innostavasti, miten hyödyntää nuorten omaa someosaamista ja millaisia kysymyksiä videovinkkien tekemiseen ja julkaisuun liittyy.

Koulutus tallennetaan. Tallenne sekä opetusmateriaalit julkaistaan kaikkien käyttöön huhti-toukokuussa.

Lisätietoja: https://lastenkirjainstituutti.fi/kirjakopla/lukuvinkkivideot-hanke

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)