Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukuliikkeen rooli ohjelmatyössä

Lukuliikkeen toimintaperiaatteena sen perustamisesta alkaen on ollut toimia kansallisen ja paikallisen lukutaitotyön muutosagenttina, toimijoiden välisen yhteistyön ja dialogin mahdollistajana sekä lukutaitotyön kokonaisuuden ja osaprosessien koordinaattorina. Vuoden 2021 kansallinen lukutaitostrategiatyö keskittyi verkostoissa tapahtuvaan työskentelyyn ja lukutaidon merkityksen avaamisen sekä yhteisesti että organisaatiotaholla. Voidaankin todeta, että kansallisessa lukutaitostrategiatyössä on aloitettu jo samanaikaisesti ohjelmamuotoinen kehittäminen, jota tulemme laajentamaan ja tarkentamaan seuraavina vuosina.

Lukuliike pyrkii olemaan fasilitaattori – liima sekä hengennostattaja – eri toimijoiden välillä, sekä nivomaan yhteen eri toimijoiden yhteisiä tavoitteita. Lukuliikkeen rooli on myös vahvemmin olla eri tahojen lukutaitotyön toimeenpanon tukija. Lisäksi yksi tärkeä rooli on koordinoija ja suunnittelija liittyen pidemmän aikavälin resursseja ja osaohjelmien toteuttamiseen eri tasoilla vuoteen 2030.

On tärkeää osoittaa, miten visio ja missio sekä toimenpiteet näkyvät tällä hetkellä eri toimijoiden työssä, niin kansallisesti kuin paikallisesti. Tätä varten on tärkeää luoda sekä lyhyen että pitkän aikavälin kansalliset  ja paikalliset mittarit – toisaalta yksilökohtaisen lukutaidon arvioimiseen osana kasvatus- ja koulutustoimijoiden työtä, mutta myös lukutaitotyön rakenteiden vahvistamiseksi kansallisesti ja alueellisesti. Lisäksi on tärkeä löytää konkreettisia keinoja aikuisten lukutaidon vahvistamiseen niin työelämässä kuin sen ulkopuolella. Samanaikaisesti on selvitettävä, millaista lukutaitoa lukemisen edistäjät tarvitsevat ja millaista osaamista tarvitaan paikallisesti toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Lukutaito-ohjelmaan on sisällytettävä  tukea ja erilaisia osaohjelmia kaikenikäisten lukutaitoon Suomessa, jotta lukutaitotyötä voidaan kohdistaa tehokkaammin eri-ikäisille lukijoille.