Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukuliikkeen suuntaviivat

 

1. Lukemisen rakenteet ja lukutaitotyö vahvaksi

Lukutaitotyötä edistävät rakenteet = kansalliset ja alueelliset lukutaitotyötä edistävät verkostot, toimijat, resurssit sekä niitä tukeva tutkimus, koordinointi, viestintä, hallinto ja lait

 • Tutkittuun tietoon perustuva kehittäminen alueellisessa ja paikallisessa lukutaitotyössä ja lukutaidon arvioinnissa
 • Valtionavustusjärjestelmän kehittäminen tukemaan lukutaidon ammattilaisten ja eri yhteisöjen (lapsiin, nuoriin ja aikuisiin kohdistuvaa) lukutaitotyötä
 • Lukemista edistävien kirjastopalveluiden valtakunnallinen kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä Lukuliikkeen kanssa
 • Johtamisen tukeminen, vastuut ja verkostot
 • (Suuntaviivojen toimeenpano) lukutaitostrategian ja lukutaito-ohjelman toimeenpano ja koordinointi

2. Osaamisen vahvistaminen (eri ammattikunnat)

 • Monilukutaidon merkityksen vahvistaminen ammattilaisten koulutuksessa eri tiedon- ja tieteen aloilla
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuuden tukeminen
 • Luku- ja kirjoitustaidon opetusmenetelmien monipuolistaminen
 • Erilaisten oppijoiden tunnistaminen ja tuki
 • Eri kieliryhmien tukeminen
 • Kielellisen kehityksen ja lukuharrastuksen jatkumon turvaaminen eri ikäkausina
 • Eri hallinnonalojen välinen saumaton yhteistyö ja osaamisen vahvistaminen lukutaitotyössä
 • Kirjastopalvelut ja muut avoimet oppimisympäristöt osana lukevan toimintakulttuurin vahvistamista

 

3. Yhteisöt lukemisen tukena

 • Monipuolinen lukeminen osaksi varhaislapsuutta perheissä ja erilaisissa lapsen toimintaympäristöissä
 • Monipuolinen lukeminen osaksi nuorten ja aikuisten arjessa
 • Monilukutaidon hyödyntäminen laajasti työelämässä ja työelämäyhteistyössä (oppilaitokset)
 • Perheille tietoa lukemisen tärkeydestä ja lukemisen harrastamisesta
 • Harrastustoimijoiden aktivointi/rooli lukutaitotyössä
 • Sanataiteen vahvistaminen osana harrastustoimintaa ja koulutusta
 • Monilukutaitoa edistävä varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuri sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä (kirjasto, nuorisotoimi, harrastukset (Suomen malli)
 • Kirjallisuus ja monimuotoiset tekstit eri alustoille arjen keskelle (saavutettavuus, digitaalisuus, kestävät ratkaisut)

4. Innostetaan kaikenikäisiä lukemaan

 • Osallistava ja yhteisöllinen lukeminen vahvistamaan lukukokemusten jakamista, tunnetaitoja ja ihmisenä kasvamista
 • Lukemiselle esikuvia
 • Elämyksellisyys ja lukukokemukset lukemisen edistäjinä
 • Lukijasta tekijäksi

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)