Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukutaitotyön suunnittelua

Lukutaitotyön suunnittelu ja systemaattinen johtaminen sekä seuranta organisaatiossa on tärkeää. Näin voidaan yhdessä saavuttaa kansalliseen lukutaitostrategiaan kirjatut tavoitteet vuoteen 2030. Suunnittelun taustaksi on hyvä perehtyä keskeisiin kansallisen lukutaitostrategian sisältöihin näiden sivujen ja Kansallinen lukutaitostrategia ja -ohjelma -esityksen kautta.

Suunnittelun tavoitteet:

  • Kansallisen lukutaitostrategian toimeenpano yhteistyössä oman organisaation ja lukutaitoverkoston kanssa
  • Lukutaito-ohjelma 2030 -työkalun avulla oman lukutaitotyön avaaminen ja pitkäjänteinen suunnittelu
  • Toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistaminen
  • Lukutaitotyön ja lukutaitotekojen näkyväksi tekeminen.
  • Omaan lukutaitotyön prosessiin luottaminen ja systemaattinen johtaminen
  • Lukuliikkeen osalta työn koordinoiminen ja kansallisen lukutaitostrategian toimenpiteiden edistäminen, koonti ja näkyväksi tekeminen

Kansalliseen lukutaitostrategiaan pohjautuvassa lukutaitotyössä tärkeintä on pohtia keinoja heikosti lukevien lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon vahvistamiseksi. Suunnitelmallinen johtaminen tukee tätä työtä parhaimmillaan ja siksi myös tietojen kokoaminen eri tahoilla ja tasoilla tehtävästä lukutaitotyöstä on tärkeää.

Suunnittelutyökalun käyttöönotto organisaatiossa sisältää mahdollisuuden tavoitteiden asetteluun ja toimenpiteiden valitsemiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi suunnittelutyökalu sisältää ajatuksen vaiheittaisesta, pitkäjänteisestä etenemisestä lukutaitotyössä kohti vuotta 2030. On tärkeää asettaa toivottu tulos, mittarit ja aikataulu oman organisaation lukutaitotyölle sekä tehdä näkyväksi oman organisaation lukutaitoverkosto.

Tutustukaa yhdessä lyhyesti kansalliseen lukutaitostrategiaan ja lukutaito-ohjelmatoimeenpanoon oheisen esityksen kautta:


Lataa PDF-esitys: Kansallinen lukutaitostrategia ja -ohjelma 2030 -toimeenpano