Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Mitä on monilukutaito?

 

Monilukutaito

 

Monilukutaitoa tarvitaan arjessa päivittäin. Esimerkiksi LVI-asentajien työpäivään saattaa kuulua viemärin kuvaus ja siitä raportoiminen. Työtehtävästä sovitaan kirjoittamalla ryhmäviestejä, ja sitä suunnitellaan kuvauspaikalla neuvotellen taloyhtiön edustajan kanssa. Päivän päätteeksi laaditaan raportti, johon kirjoitetaan selkeästi tehdyt löydökset, merkitään niiden paikka talon pohjapiirustukseen ja liitetään mukaan myös viemärikameran kuvaama video. Raportin sisällöstä neuvotellaan yhdessä ja sovitaan, kuka koostaa ja lähettää raportin edelleen. Työyhteisön päivässä on paljon erilaisia tilanteita, joissa tekstit ja niissä käytettävät keinot ilmaista merkityksiä vaihtelevat tarkoituksenmukaisesti sen mukaan, kenelle viestitään ja mitä kanavaa pitkin. Kaikki tämä on osa monilukutaitoa. 

 

Lisää monilukutaidosta ja kielitietoisuudesta

Minna Harmanen (2016). Monilukutaito laajentaa opetuksen tekstitietoisuutta – kielitietoinen käänne opetussuunnitelmien perusteissa. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2016. Monilukutaitoa digiaikaan – lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet.

Minna Harmanen & Katri Kuukka (2020). Kielitietoisesti koulussa – perusopetus ja lukiokoulutus kielitietoisessa käänteessä. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2020. Kaikkien koulu(ksi) – kielitietoisuus koulun kehittämisen kulmakivenä.

Kielitietoinen koulu – kielitietoinen opetus. Opetushallitus. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kielitietoinen-opetus-kielitietoinen-koulu

Carita Kiili & Leena Laurinen (2018). Monilukutaidon mestariksi. Opettaja nettilukemisen ohjaajana. Niilo Mäki Instituutin julkaisuja. Kummi 18 -sarja.

Pirjo Kulju, Reijo Kupiainen & Anne Jyrkiäinen (2018). Monilukutaidon pedagogiikan juurilla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta – Kieliverkoston verkkolehti. Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2018/monilukutaidon-pedagogiikan-juurilla

Pirjo Kulju, Reijo Kupiainen & Mari Pienimäki (2019). Raportti luokanopettajien käsityksistä monilukutaidosta 2019. https://uudetlukutaidot.fi/tuki-ja-julkaisut/raportti-luokanopettajien-kasityksista-monilukutaidosta-2019/

Reijo Kupiainen (2021). Monilukutaito muuttaa maailmaa. The New London Group. Aikuiskasvatus. https://doi.org/10.33336/aik.107394

Ilona Kuukka. Opas kielitietoiseen opetukseen. Omnia. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/opas-kielitietoiseen-opetukseen-omnia.pdf

Minna-Riitta Luukka (2013). Opetussuunnitelmat uudistuvat: tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta – Kieliverkoston verkkolehti. https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2013/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-lukijasta-ja-kirjoittajasta-monilukutaituriksi

Monilukutaito. Tieteen termipankki. https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:monilukutaito

Monilukutaitoa oppimassa (2019). Toim. Minna Harmanen & Mikko Hartikainen. Opetushallitus.

Monilukutaito kaikki kaikessa (2015). Toim. Tapani Kaartinen. Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98047

Multilitteracitet. Upptäck och utveckla din kompetens. Utbildningsstryrelsen http://www.oph.fi/download/189081_Multilitteracitet.pdf

Marjo Räsänen (2015). Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Aalto-yliopisto.

Sari Sulkunen & Johanna Saario (2020). Monilukutaito eri oppiaineissa. S. Tuovila, L. Kairaluoma, & V. Majonen (Toim.), Luku- ja kirjoitustaidon pedagogikkaa yläkouluun. Lapin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-206-1

Esimerkkejä monilukutaidon oppimista tukevista materiaaleista

Herkkien korvien tehtäväkorit. https://herkatkorvat.tumblr.com/

Elokuvapolku. http://elokuvapolku.kavi.fi/

Elonet-palvelu. https://elonet.finna.fi/. Suomalaisia elokuvia verkossa.

Elävä muisti. Suomen audiovisuaalinen historia saatavilla (elokuva-arkiston sekä radio- ja televisioarkiston monipuoliset kokoelmat, esim. dokumenttielokuvia, uutiskatsauksia, mainosfilmejä ja fiktiota). https://www.elavamuisti.fi/

MOI-hankkeen sivut (Monilukutaitoa opitaan ilolla -kehittämisohjelma) www.monilukutaito.com, Kurittomat palaset -julkaisu https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/264091/Kurittomat_palaset_www.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Monikielisyys näkyväksi – kielitietoutta kaikille. https://www.oph.fi/fi/opettajille/monikielisyys-nakyvaksi-kielitietoutta-kaikille

Kopiraittilan koulu – pelillinen tekijänoikeuksien materiaali. www.kopiraittila.fi; www.kopiraitti.fi

Koulukino. https://www.koulukino.fi/ https://www.koulukino.fi/opettajalle/elokuva-koulussa/audiovisuaalinen-lukutaito-ja-monilukutaito/

Kuuntelen, siis luen -malli ja webinaari (2022) https://uudetlukutaidot.fi/tuki-ja-julkaisut/kuuntelen-siis-luen/ ja https://www.youtube.com/watch?v=In1WfgYwfHY

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keruut. https://www.finlit.fi/fi/arkisto/vastaa-keruisiin

Yritys hyvä -kilpailu. https://yrityshyva.fi/