Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Suunnittelutyökalu

Suunnittelutyökalu on interaktiivinen työkalu, jonka avulla voit valita oman organisaatiosi ja lukutaitoverkoston kanssa vuosittaiset suuntaviivat, toimenpiteet, mittarit ja toivotut tulokset yhdessä  vuosittain ja pidemmälle aikavälille. Suunnittelutyökalu luo mahdollisuuden kehittää ja johtaa lukutaitotyötä systemaattisesti vuoteen 2030.  

 

 

Miten suunnittelutyökalua voi hyödyntää lukutaitotyössä?

  1. Ladatkaa alla oleva suunnittelutyökalu (PDF-tiedosto) organisaation käyttöön lukutaitotyön suunnittelun pohjaksi.
  2. Kirjatkaa yhdessä keskustellen seuraavat asiat interaktiiviseen PDF-tiedostoon ja tallentakaa tiedosto jatkotyöstämistä varten.
  • Organisaation, toimijan tai verkoston valitsemat lukutaidon
    suuntaviivat ja toimenpiteet vuoteen 2030.
  • Konkreettiset keinot ja teot toimenpiteen toteutumiseksi, vastuuhenkilö(t) ja ajanjakso
  • Lukutaitotyön arviointimittarit organisaatiossa ja lukutaitotyön toivotut tulokset
  • Lukutaitoverkosto, jossa lukutaitotyötä tehdään nyt ja tulevaisuudessa
  • Mahdolliset haasteet ja ongelmat tulevaisuuden lukutaitotyössä
  • Lukutaitotyö, jota olemme tähän mennessä tehneet osana kansallista lukutaitostrategiaa (tiivistetysti)
3. Vastatkaa suunnittelun pohjalta Kansallinen lukutaito-ohjelma 2030 – kyselyyn (organisaatiokohtainen). Kysely aukeaa 1.9.2022. Vastausaika 1.9.-31.10.2022  

 

Lataa suunnittelutyökalu tästä (PDF)