Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Loruttelu, ääneen lukeminen sekä kielen rikkaan ja moninaisen maailman avaaminen lapselle antaa hyvän pohjan lukuharrastukselle. Monilukutaito on osa lapsen oppimisen taitoa nyt ja tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa yhtenä laaja-alaisen osaamisen osa-alueena on monilukutaito, jota  tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, vuorovaikutuksessa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Monilukutaito edistää lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea näiden taitojen kehittymistä.

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito.

Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.

 

Varhaiskasvatuksessa pieniä kielitietoisia harjoituksia voivat olla:

  • ääneen lukeminen
  • lukemisesta keskusteleminen lasten kanssa yhdessä
  • teemakirjallisuus (esim. tunteita, luonnonilmiöitä, ihmisen kasvua ja kehittymistä käsittelevät teemat)
  • yhteistyö alaluokkien oppilaiden kanssa, jotka voivat käydä lukemassa pienemmille
  • erilaisiin mediateksteihin tutustuminen oman tuottamisen kautta (kuva, mainos, tarina, peli, satu, teatteriesitys, runonlausunta jne.)
  • tutustuminen kirjaimiin, sanoihin, eri näköisiin teksteihin

 

Lähde: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 | Opetushallitus (oph.fi)

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)