Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Lukutaitostrategia vahvistamaan kaikenikäisten lukutaitoa Suomessa

Opetushallitus on asettanut vuodeksi 2021 työryhmät laatimaan kansallisen lukutaitostrategian vuoteen 2030. Lukutaitostrategia laajentaa, päivittää ja tarkentaa aiempia Lukuliikkeen suuntaviivoja lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisestä kaikenikäisten lukutaidon kehittämiseen jatkuvan oppimisen mukaisesti.  Strategiaan sisällytetään myös alue- ja kuntatason toimia, joilla edistetään lukutaitoa tukevia paikallisia rakenteita.

Monilukutaito – mitä se tarkoittaa?

Kansallisessa lukutaitostrategiassa lähestytään lukutaitoa laajasti nykymaailmassa tarvittavien valmiuksien näkökulmasta. Lukutaito määritellään monilukutaidoksi.

Monilukutaito tarkoittaa kykyä lukea, tuottaa ja ymmärtää monimuotoisia tekstejä, joihin sisältyy kirjoitetun kielen lisäksi puhetta, ääntä, graafeja, kuvia, videoita sekä näiden erilaisia yhdistelmiä. Monilukutaitoinen yksilö osaa tuottaa ja tulkita monimuotoisia tekstejä eri medioissa tilanteen edellyttämällä tavalla.