Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia

10.11.2022

Kansallisen lukudiplomisovelluksen selvitystyö on käynnissä

Lastenkirjainstituutti tekee Lukuliikkeelle selvitystä kansallisen lukudiplomisovelluksen toteuttamisesta. Tavoitteena on suunnitella helppokäyttöinen ja innostava kansallinen lukudiplomi, jonka voi suorittaa ala- ja yläkoulussa sekä mahdollisesti toisella asteella.

Meneillään oleva lukudiplomin selvitysvaihe keskittyy diplomin tavoitteiden, käytön, sisällön ja kohderyhmien määrittelyyn.

Tätä määrittelyä varten on laadittu kysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa eri toimijoiden tarpeita ja näkemyksiä lukudiplomien suhteen. Vastausten pohjalta laaditaan suunnitelma kansallisesta lukudiplomisovelluksesta vuoden 2023 aikana.

Toivomme kyselyyn vastauksia niin lukudiplomeja käyttäviltä peruskoulun ja toiseen asteen opettajilta, diplomien parissa työskenteleviltä kirjastoammattilaisilta kuin kaikilta muiltakin aiheesta kiinnostuneilta.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kansallinenlukudiplomi

 Kysely on auki 30.11.2022 asti.

 

Kyselyn vastauksia käytetään anonyymisti ja niitä säilytetään vuoden 2023 loppuun saakka. Vastauksia käyttävät kansallisen lukudiplomin suunnitteluryhmä ja Lastenkirjainstituutin henkilökunta.

 

Lisätietoa:

https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/hankkeet/kansallinen-lukudiplomisovellus-selvitystyo

 

Helmi Kalaja
Hankekoordinaattori / Lastenkirjainstituutti
helmi.kalaja@lastenkirjainstituutti.fi

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)