Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia

19.01.2021

Kansallisen lukutaitostrategia vahvistamaan lukutaitotyötä: ohjausryhmä ja projektiryhmä aloittivat työn tammikuun alussa

Lukuliike on työskennellyt lukutaidon edistämiseksi vuodesta 2019 opetus- ja
kulttuuriministeriön Kansallisen lukutaitofoorumin valmistelemien lukutaidon
suuntaviivojen pohjalta. Kansallinen lukutaitostrategia laajentaa ja tarkentaa
aiempia lukutaidon suuntaviivoja. Kansallisen lukutaitostrategian työ alkaa vuoden 2021 alussa ja strategian on määrä valmistua syksyllä 2021.

Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteena on laajentaa lukutaitotyön näkökulmaa lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisessä kaikenikäisten lukutaidon kehittämiseen jatkuvan oppimisen mukaisesti. Strategiaan tulee sisältyä myös alue- ja kuntatason toimia, joilla edistetään lukutaitoa tukevia paikallisia rakenteita, kuten kirjastopalveluiden saatavuutta ja digitaalisia palveluja.

Opetushallitus on asettanut vuodeksi 2021 kansallisen lukutaitostrategian ohjausryhmän ja projektiryhmän.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi Opetushallitus on nimennyt valtiosihteeri Minna Kelhän Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi asiamies Juhana Lassilan Suomen kulttuurirahastosta. Sihteerinä toimivat Lukuliike-koordinaattorit Pia Lumme ja Belinda Kardén sekä opetusneuvos Kati Costiander.

Ohjausryhmän jäsenet:
– kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö
– opetusneuvos Heli Nederström, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö
– opetusneuvos Kati Costiander, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Opetushallitus
– asiamies Juhana Lassila, Suomen Kulttuurirahasto
– asiamies Katarina von Numers-Ekman, Svenska Kulturfonden
– akatemiatutkija Jarkko Hautala, Niilo Mäki Instituutti
– erityisasiantuntija Sari Jokinen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
– johtaja Minna von Zansen, Suomen kirjastoseura
– puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen, Lukukeskus
– sanataideohjaaja, oppikirjailija Aleksis Salusjärvi
– va. toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.
– erikoistutkija Jonas Sivelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
– kirjallinen johtaja, Minna Castren, Suomen kustannusyhdistys
– erityisasiantuntija Saara Salomaa, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
– viestintäpäällikkö Anne Rutanen, Suomen tietokirjailijat ry

Opetushallitus on nimennyt kansallisen lukutaitostrategian projektiryhmän puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Ilmi Villacísin Lukukeskuksesta.

Projektiryhmän jäseniksi Opetushallitus on nimennyt seuraavat henkilöt:
– Lukuliike-koordinaattori Pia Lumme, Opetushallitus
– Lukuliike-koordinaattori Belinda Kardén, Opetushallitus
– opetusneuvos Pamela Granskog, Opetushallitus
– opetusneuvos Minna Harmanen, Opetushallitus
– puheenjohtaja, lehtori Sari Hyytiäinen, Äidinkielen opettajain liitto
– apulaisprofessori Sari Sulkunen, kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
– yliopistonlehtori Satu Grünthal, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
– kehityspäällikkö Mervi Heikkilä, valtakunnallinen LANU-erityistehtävä, Seinäjoen kaupunginkirjasto
– sanataidekasvattaja Pia Krutsin, Suomen sanataideopetuksen seura

 

Kansallinen lukutaitostrategiatyö – aloitusseminaari pidetään etänä 28.1. klo 9-12 ja se on avoin kaikille. Seminaarissa avataan Lukuliikkeen suuntaviivoja lukutaidon eri näkökulmista ja osallistujilla on mahdollisuus lähettää lukutaitoterveisiä strategiatyön ohjaus- ja projektiryhmille.
Tule mukaan seminaariin Teamsissä 28.1.2021 klo 9-12 tästä.

Lue myös Opetushallituksen uutinen aiheesta tästä. 

Lisätiedot:
Pia Lumme, Lukuliike-koordinaattori, pia.lumme@oph.fi, +358 29 533 1809
Belinda Karden, Lukuliike-koordinaattori (sve), belinda.karden@oph.fi, +358 29 533 1827

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)