Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Artikkeli

04.04.2022

Lukemalla parempi maailma

Kansallista lukuviikkoa vietetään 4.-10.4.2022.
Lukuviikon järjestäjä on Lukukeskus.

Lukuviikon teema kääntää katseet ennen kaikkea lukemisen ja lukutaidon yhteiskunnalliseen merkitykseen ja kiinnittää huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Kevään tapahtumat ovat lisänneet entisestään konfliktia pakenevien ihmisten määrää. Koulunkäynnin tukeminen ja lukutaidon kehittymisen varmistaminen kriisienkin keskellä on erittäin tärkeää.

Opetushallitus on koonnut sivuilleen Venäjän hyökkäykseen liittyviä tukimateriaaleja, joissa näkökulmana on Ukrainasta paenneiden tukeminen Suomessa. On tärkeää, että Suomeen jääville lapsille ja nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin ja arkisten rutiinien kokemiseen.

 

Lukeva koulu -mallista tukea koulujen kielitietoisen kulttuurin vahvistamiseen

Osa Ukrainasta paenneista oppilaista saattaa jäädä Suomeen ja jatkaa opiskelua myös valmistavan opetuksen jälkeen. Suomi toisena kielenä -opetuksen järjestelyt ja koko koulun kielitietoisen kulttuurin kehittäminen onkin nyt yhä tärkeämpää.

Lukuliikkeen tuottama Lukeva koulu -malli tarjoaa kouluille paljon tukimateriaalia tähän työhön. Lukeva koulu -mallista voi poimia oman koulun kulttuuriin parhaiten sopivia ideoita, käytäntöjä ja koulutuksia. Esimerkiksi huhtikuussa opetusneuvos Minna Harmanen luennoi aiheella Monilukutaidon ABC ja toukokuussa opetusneuvos Katri Kuukka aiheella Kielitietoisuus majakkana kielen karikoissa.

Lukeva koulu -mallin käyttäjäksi ilmoittautuminen ei velvoita koulua mihinkään toimintaan. Verkkokoulutusten linkit lähetetään malliin ilmoittautuneille muutamaa päivää ennen koulutuksia. Lisäksi ilmoittautuneet saavat säännöllisen uutiskirjeen, jossa kerrotaan Lukeva koulu -mallista ja esimerkiksi tavoista soveltaa mallia.

 

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 viitoittaa lukutaitotyötä

Monipuolinen lukutaito on turvallisen yhteiskunnan, toimivan demokratian ja tasa-arvon perusta. Koska lukutaidon eriytymistä tapahtuu jo perusopetuksen aikana ja heikosti lukevien määrä on erityisesti nuorten keskuudessa lisääntynyt, tarvitaan konkreettisia kansallisia, alueellisia ja paikallisia keinoja suunnan kääntämiseksi.

Suomesta rakennetaan maailman monilukutaitoisin maa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Jokainen voi omalta osaltaan edistää lukutaitoa vaikuttamalla esimerkiksi omissa verkostoissaan lukemiseen liittyviin asenteisiin. Kriittinen monilukutaito vaatii myös jatkuvaa kehittämistä, arviointia ja vahvistamista. Lukutaito on koko yhteiskunnan asia.

 

Lue lisää:

Lisää artikkeleita

Artikkeli

Kuuntelen, siis luen! Helsingissä maanantaina 4.9.2023 klo 14:00-17:00

Lue lisää

Artikkeli

Kysyttävää Lukutaito-ohjelman valtionavustuksen hakemisesta? Puhelinneuvontaa tarjolla toukokuussa

Lue lisää

Artikkeli

Mitä kuuluu kansalliselle lukutaito-ohjelmalle?

Lue lisää

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)