Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Työn suunnittelu

Lukutaitotiimin perustaminen koulussa

  • Valitkaa koululle lukutaitotiimi ja varatkaa kalenteriin lukutaitotiimille tapaamisajat.
  • Lukutaitotiimiin voivat kuulua esim. eri oppiaineiden opettajaedustajat, rehtori, kirjastoyhteyshenkilö, erityisopettajat, oppilaiden ja vanhempainyhdistyksen edustajat sekä iltapäivätoiminnan edustaja.

Lukeva koulu -tavoitteiden asettelu

  • Asettakaa lukutaitotyölle selkeät tavoitteet.
  • Edetkää pienin askelein kohti suurempaa tavoitetta.

Lukutaitosuunnitelman laatiminen

  • Lukutaitosuunnitelma rytmittää lukutaitoon liittyvää työtä.
  • Tehkää lukutaidon edistämisen lukuvuosisuunnitelma, esim. viikoittaiset toimet, osatavoitteet, tapahtumat, merkkipäivät ja kampanjat, joihin päätätte osallistua.
  • Lukeva koulu –suunnitelutyökalu tarjoaa laajan kokoelman ideoita lukutaitosuunnitelmaan kirjattavaksi. Hyödyntäkää suunnittelumallin idealistaa ja verkkosivujen vuosikelloa.