Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

14.05.2020

Lukuliike avasi kaksi valtionavustushakua lukutaidon kehittämiseksi

Laajennamme toimintaamme avaamalla kaksi valtionavustushakua lukutaidon edistämiseksi yhteiskunnan erilaissa rakenteissa. Hakujen tarkoituksena on integroida lukutaito vahvemmin osaksi kuntien ja yhteisöjen toimintaa sekä kehittää eri toimijoiden yhteistyötä.

Lukuliike vahvistaa sille asetettujen suuntaviivojen toimeenpanoa jakamalla valtionavustuksia, jotka on julkaistu Opetushallituksen sivuilla (linkit hakuihin jutun lopussa). Rahoitusta jaetaan yhteensä 1 125 000 euroa, ja haku on avoinna 14.5.-27.8.2020.

Hakukokonaisuus 1 kohdistetaan Lukeva kunta -ohjelman toteuttamiseen,  verkostokohtaisen  lukuagentin nimeämiseen sekä konkreettisen lukutaitotyön toimeenpanoon,  esim. lukutaitotapahtumien järjestämiseen sekä lukutaitomateriaalien kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Verkoston lukuagentti edistää toimijoiden yhteistyötä alueen kuntien välillä, kartoittaa ja kehittää alueellisia ja paikallisia lukutaitoa edistäviä rakenteita yli hallintorajojen. Rahoitusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. 

Hakukokonaisuudessa 2 rahoitetaan hankkeita, jotka pyrkivät vahvistamaan nuorten ja aikuisten lukutaitoa kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Rahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat myös vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista. Tutkimusten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tämä lisää riskiä syrjäytyä opinnoissa, työelämässä tai muutoinkin yhteiskunnassa. 

Valtionavustuksen kautta rahoitettavassa toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lukutaitoa yhteistyössä kunta- ja aluetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen. 

Lukuliikkeellä on käynnissä useita ohjelmia ja toimia, joissa lukutaitoa edistetään valtakunnallisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Keväällä käynnistetty Lukuliike koulussa -pilotti tavoittaa opettajat ja oppilaat, ja valtionavustuhakujen avulla pyritään laajentamaan Lukuliikkeen toiminta-aluetta sivistys- ja kulttuuritoimen lisäksi mm. harrastustoimintaan ja sosiaalipalveluihin.

 

Osallistu sosiaalisessa mediassa tunnuksella #lukuliike, #lukuliikekoulussa

Lisätietoa:

Koordinaattori Pia Lumme, puh. 029 533 1809
Koordinaattori Belinda Kardén, puh. 029 533 1827 (ruotsinkielinen Läsrörelsen)
Assistentti Johanna Osváth, puh. 029 533 1876
Opetusneuvos Minna Harmanen, puh. 029 533 1481
Undervisingsråd Pamela Granskog, puh. 029 533 1688

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

 

Linkit hakuihin

Haku 1: Lukeva kunta -verkostot

Haku 2: Nuorten ja aikuisten lukutaito

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Opetushallitus jakaa hankeavustusta kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen

Lue lisää

Tiedotteet

Riikka Kaukinen aloitti kansallisen lukutaito-ohjelman asiantuntijana

Lue lisää

Tiedotteet

Opetushallitus jakoi avustusta luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Lue lisää

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)