Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

20.09.2020

Lukuliike avasi kaksi valtionavustushakua lukutaidon kehittämiseksi

Laajennamme toimintaamme avaamalla kaksi valtionavustushakua lukutaidon edistämiseksi yhteiskunnan erilaissa rakenteissa. Hakujen tarkoituksena on integroida lukutaito vahvemmin osaksi kuntien ja yhteisöjen toimintaa sekä kehittää eri toimijoiden yhteistyötä.

Lukuliike vahvistaa sille asetettujen suuntaviivojen toimeenpanoa jakamalla valtionavustuksia, jotka on julkaistu Opetushallituksen sivuilla (linkit hakuihin jutun lopussa). Rahoitusta jaetaan yhteensä 1 125 000 euroa, ja haku on avoinna 14.5.-27.8.2020.

Hakukokonaisuus 1 kohdistetaan Lukeva kunta -ohjelman toteuttamiseen,  verkostokohtaisen  lukuagentin nimeämiseen sekä konkreettisen lukutaitotyön toimeenpanoon,  esim. lukutaitotapahtumien järjestämiseen sekä lukutaitomateriaalien kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Verkoston lukuagentti edistää toimijoiden yhteistyötä alueen kuntien välillä, kartoittaa ja kehittää alueellisia ja paikallisia lukutaitoa edistäviä rakenteita yli hallintorajojen. Rahoitusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. 

Hakukokonaisuudessa 2 rahoitetaan hankkeita, jotka pyrkivät vahvistamaan nuorten ja aikuisten lukutaitoa kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Rahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat myös vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista. Tutkimusten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tämä lisää riskiä syrjäytyä opinnoissa, työelämässä tai muutoinkin yhteiskunnassa. 

Valtionavustuksen kautta rahoitettavassa toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lukutaitoa yhteistyössä kunta- ja aluetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen. 

Lukuliikkeellä on käynnissä useita ohjelmia ja toimia, joissa lukutaitoa edistetään valtakunnallisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Keväällä käynnistetty Lukuliike koulussa -pilotti tavoittaa opettajat ja oppilaat, ja valtionavustuhakujen avulla pyritään laajentamaan Lukuliikkeen toiminta-aluetta sivistys- ja kulttuuritoimen lisäksi mm. harrastustoimintaan ja sosiaalipalveluihin.

 

Osallistu sosiaalisessa mediassa tunnuksella #lukuliike, #lukuliikekoulussa

Lisätietoa:

Koordinaattori Pia Lumme, puh. 029 533 1809
Koordinaattori Belinda Kardén, puh. 029 533 1827 (ruotsinkielinen Läsrörelsen)
Assistentti Johanna Osváth, puh. 029 533 1876
Opetusneuvos Minna Harmanen, puh. 029 533 1481
Undervisingsråd Pamela Granskog, puh. 029 533 1688

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

 

Linkit hakuihin

Haku 1: Lukeva kunta -verkostot

Haku 2: Nuorten ja aikuisten lukutaito

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Lukuliike haastaa kaikki Suomen kunnat mukaan lukutaitotyöhön: Lukeva kunta -valtionavustushakua on jatkettu 17.9. saakka

Lukuliikkeen Lukeva kunta -valtionavustuksen hakuaikaa on päätetty jatkaa kolmella viikolla 17.9.2020 asti. Avustusta on haettavissa yhteensä 800 000 euroa ja sitä voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Rahoitusta myönnetään useiden kuntien…

Lue lisää

Tiedotteet

Valekalevalakisan kautta löytyi Väinämöisen aikaisemmin tuntemattomat veljet – kisa palkitsee taiteilijoita

Valekalevalakisa haastoi kaikki 3-6 luokkalaiset kirjoittamaan tarinoita annetuista Kalevalan hahmoista. Elokuussa Teos-kustantamo julkaisee lasten kirjoittaman uuden eepoksen; Väinämöinen, Mäinämöinen ja Zäinämöinen.

Lue lisää

Tiedotteet

Lukuliike koulussa -pilottikoulut on valittu!

Lukuliike koulussa -pilotti herätti paljon kiinnostusta. Lukuliike kiittää suuresti kaikkia mukaan hakeneita kouluja aidosta innosta kehittää lukutaitoa omassa yhteisössään. Hakijoita oli yhteensä lähemmäs 300 koulua!

Lue lisää