Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

14.05.2020

Lukuliike avasi kaksi valtionavustushakua lukutaidon kehittämiseksi

Laajennamme toimintaamme avaamalla kaksi valtionavustushakua lukutaidon edistämiseksi yhteiskunnan erilaissa rakenteissa. Hakujen tarkoituksena on integroida lukutaito vahvemmin osaksi kuntien ja yhteisöjen toimintaa sekä kehittää eri toimijoiden yhteistyötä.

Lukuliike vahvistaa sille asetettujen suuntaviivojen toimeenpanoa jakamalla valtionavustuksia, jotka on julkaistu Opetushallituksen sivuilla (linkit hakuihin jutun lopussa). Rahoitusta jaetaan yhteensä 1 125 000 euroa, ja haku on avoinna 14.5.-27.8.2020.

Hakukokonaisuus 1 kohdistetaan Lukeva kunta -ohjelman toteuttamiseen,  verkostokohtaisen  lukuagentin nimeämiseen sekä konkreettisen lukutaitotyön toimeenpanoon,  esim. lukutaitotapahtumien järjestämiseen sekä lukutaitomateriaalien kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  Verkoston lukuagentti edistää toimijoiden yhteistyötä alueen kuntien välillä, kartoittaa ja kehittää alueellisia ja paikallisia lukutaitoa edistäviä rakenteita yli hallintorajojen. Rahoitusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. 

Hakukokonaisuudessa 2 rahoitetaan hankkeita, jotka pyrkivät vahvistamaan nuorten ja aikuisten lukutaitoa kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Rahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Hyvä ja monipuolinen luku- ja kirjoitustaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä. Lukutaito ja lukuharrastus ovat myös vahvasti yhteydessä myös monilukutaidon kehittymiseen osana kaikkea oppimista. Tutkimusten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet ja heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tämä lisää riskiä syrjäytyä opinnoissa, työelämässä tai muutoinkin yhteiskunnassa. 

Valtionavustuksen kautta rahoitettavassa toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lukutaitoa yhteistyössä kunta- ja aluetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen. 

Lukuliikkeellä on käynnissä useita ohjelmia ja toimia, joissa lukutaitoa edistetään valtakunnallisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Keväällä käynnistetty Lukuliike koulussa -pilotti tavoittaa opettajat ja oppilaat, ja valtionavustuhakujen avulla pyritään laajentamaan Lukuliikkeen toiminta-aluetta sivistys- ja kulttuuritoimen lisäksi mm. harrastustoimintaan ja sosiaalipalveluihin.

 

Osallistu sosiaalisessa mediassa tunnuksella #lukuliike, #lukuliikekoulussa

Lisätietoa:

Koordinaattori Pia Lumme, puh. 029 533 1809
Koordinaattori Belinda Kardén, puh. 029 533 1827 (ruotsinkielinen Läsrörelsen)
Assistentti Johanna Osváth, puh. 029 533 1876
Opetusneuvos Minna Harmanen, puh. 029 533 1481
Undervisingsråd Pamela Granskog, puh. 029 533 1688

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

 

Linkit hakuihin

Haku 1: Lukeva kunta -verkostot

Haku 2: Nuorten ja aikuisten lukutaito

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Lukutaito-ohjelman infotilaisuus 18.5.2022 klo 14 -15.30 organisaatioille ja eri sidosryhmille kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanemiseksi  

Lukuliike järjestää keskiviikkona 18.5. infotilaisuuden, jossa jaetaan tietoa kansallisesta lukutaitostrategiasta sekä esitellään työkalu toimeenpanon tueksi. Kuulemme infossa myös, miten aluehallintovirastot ovat edistäneet kirjastojen lukutaitotyötä ja tulevat toteuttamaan kansallista lukutaitostrategiaa.

Lue lisää

Tiedotteet

Lukuliike jakaa miljoona euroa kuntien lukutaitotyön vahvistamiseksi

Lukuliikkeen Lukeva kunta -verkosto saa jatkoa, kun Lukuliike jakaa vuosiksi 2022 - 2023 avustusta Lukeva kunta -verkostotyölle. Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista kuntatason toiminnassa.

Lue lisää

Tiedotteet

Koulussa lukutaitoa edistetään monipuolisissa ja oppilaille luontevissa ympäristöissä   

Äänikirjat ovat tulleet perinteisen kirjan rinnalle rikastamaan oppilaiden lukukokemuksia myös koulussa. Kuuntelen, siis luen -mallinnus kuvaa äänikirjan käytön monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaan monilukutaitoa. 

Lue lisää