Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

27.08.2020

Lukuliike haastaa kaikki Suomen kunnat mukaan lukutaitotyöhön: Lukeva kunta -valtionavustushakua on jatkettu 17.9. saakka

Lukuliikkeen Lukeva kunta -valtionavustuksen hakuaikaa on päätetty jatkaa 17.9.2020 saakka. Avustusta on haettavissa yhteensä 800 000 euroa ja sitä voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Rahoitusta myönnetään kuntien yhdessä muodostamien lukutaitoverkostojen toimintaan.

Lukuliikkeen avustustoiminnalla vahvistetaan ja edistetään paikallisia lukutaidon rakenteita ja alueellista verkostoyhteistyötä kohti parempaa lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa.

Lukeva kunta -rahoitusta myönnetään lukutaitoverkostoille, jotka on muodostettu alueellisesti siten, että yhdessä verkostossa on mukana 20–40 kuntaa. Mahdollisuuksien mukaan rahoitusta voidaan myöntää nyt myös tätä pienempien verkostojen toimintaan.

Lukeva kunta -verkostohankkeet nimeävät lukuagentin, joka edistää toimijoiden yhteistyötä alueen kuntien välillä, kartoittaa ja kehittää alueellisia ja paikallisia lukutaitoa edistäviä rakenteita yli hallintorajojen. Rahoituksella voidaan myös järjestää lukutaitotapahtumia ja tuottaa lukutaitomateriaalia.

– Lukutaitotyötä tehdään kunnissa usein pienillä resursseilla ja tavoitteet ovat usein samoja. Laajassa verkostossa tehdystä työstä on selkeää etua: voidaan yhdessä luoda malli tai strategia kokemusten ja tutkimustiedon perusteella. Tämä mahdollistaa tehokkaamman toimeenpanon ja resurssien kohdentamisen lasten, nuorten ja aikuisten lukutaidon parhaaksi. Näitä voivat olla esimerkiksi kirjaston ja koulun yhteistyön tiivistäminen tai perheille suunnattujen palvelujen kehittäminen, Pia Lumme sanoo.

Toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lasten ja nuorten lukutaitoa yhteistyössä kunta- ja aluetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on systeeminen muutos, joka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen.

Myönnetyn rahoituksen käyttöaika on 31.12.2021 saakka.

Lisätiedot ja hakutiedote löytyvät täältä.

Lukeva kunta -toimintaa koordinoi ja työtä tukee Opetushallituksen Lukuliike. Lisätietoa:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi

Kuva: Eeva Murtolahti

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Lukutaito-ohjelman infotilaisuus 18.5.2022 klo 14 -15.30 organisaatioille ja eri sidosryhmille kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanemiseksi  

Lukuliike järjestää keskiviikkona 18.5. infotilaisuuden, jossa jaetaan tietoa kansallisesta lukutaitostrategiasta sekä esitellään työkalu toimeenpanon tueksi. Kuulemme infossa myös, miten aluehallintovirastot ovat edistäneet kirjastojen lukutaitotyötä ja tulevat toteuttamaan kansallista lukutaitostrategiaa.

Lue lisää

Tiedotteet

Lukuliike jakaa miljoona euroa kuntien lukutaitotyön vahvistamiseksi

Lukuliikkeen Lukeva kunta -verkosto saa jatkoa, kun Lukuliike jakaa vuosiksi 2022 - 2023 avustusta Lukeva kunta -verkostotyölle. Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista kuntatason toiminnassa.

Lue lisää

Tiedotteet

Koulussa lukutaitoa edistetään monipuolisissa ja oppilaille luontevissa ympäristöissä   

Äänikirjat ovat tulleet perinteisen kirjan rinnalle rikastamaan oppilaiden lukukokemuksia myös koulussa. Kuuntelen, siis luen -mallinnus kuvaa äänikirjan käytön monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaan monilukutaitoa. 

Lue lisää