Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

04.10.2021

Lukuliike jakaa avustusta lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin

Opetushallitus avaa haettavaksi yhteensä 1 000 000 euroa lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin.

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Lukuliikkeelle asetettujen suuntaviivojen toteutumista käytännön verkostoitumisen ja toimeenpanon kautta. Päivitetyt suuntaviivat ovat seuraavat: lukutaitotyön rakenteiden luominen, lukutaito-osaamisen vahvistaminen, lukemaan innostaminen.

Avustuksella rahoitettavassa hankkeessa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tai vahvistetaan jo toimivia tapoja. Hankkeen tavoitteena on systeeminen muutos, joka näkyy selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen.

Haun erityisenä painopisteenä on

  • kehittää lukutaidon rakenteita, vahvistaa lukutaito-osaamista tai innostaa lukemaan
  • lukutaitoa tukevien konkreettisten tekojensynnyttäminen, juurruttaminen ja vakiinnuttaminen
  • uusien lukutaitoa edistävien ratkaisujen kehittäminen ja levittäminen, tai toimivien mallien jatkokehittäminen
  • muita kumppanuuksia hyödyntävä, verkostoja luova toiminta
  • toiminnan liittäminen osaksi jatkuvaa lukutaitotyötä ja yhteistyöverkostoja

Avustuksen hakuaika on 1.10.2021 klo 12 –  18.11.2021 klo 12:00

Lisätiedot ja linkki hakulomakkeeseen ovat saatavilla Opetushallituksen www-sivuilta osoitteessa: https://www.oph.fi/fi/funding/lukuliikkeen-toiminta-avustukset-2021-lasten-nuorten-ja-aikuisten-lukutaidon-edistaminen

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Lukutaito-ohjelman infotilaisuus 18.5.2022 klo 14 -15.30 organisaatioille ja eri sidosryhmille kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanemiseksi  

Lukuliike järjestää keskiviikkona 18.5. infotilaisuuden, jossa jaetaan tietoa kansallisesta lukutaitostrategiasta sekä esitellään työkalu toimeenpanon tueksi. Kuulemme infossa myös, miten aluehallintovirastot ovat edistäneet kirjastojen lukutaitotyötä ja tulevat toteuttamaan kansallista lukutaitostrategiaa.

Lue lisää

Tiedotteet

Lukuliike jakaa miljoona euroa kuntien lukutaitotyön vahvistamiseksi

Lukuliikkeen Lukeva kunta -verkosto saa jatkoa, kun Lukuliike jakaa vuosiksi 2022 - 2023 avustusta Lukeva kunta -verkostotyölle. Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista kuntatason toiminnassa.

Lue lisää

Tiedotteet

Koulussa lukutaitoa edistetään monipuolisissa ja oppilaille luontevissa ympäristöissä   

Äänikirjat ovat tulleet perinteisen kirjan rinnalle rikastamaan oppilaiden lukukokemuksia myös koulussa. Kuuntelen, siis luen -mallinnus kuvaa äänikirjan käytön monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaan monilukutaitoa. 

Lue lisää