Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

25.04.2022

Lukuliike jakaa miljoona euroa kuntien lukutaitotyön vahvistamiseksi

Lukuliikkeen Lukeva kunta -verkosto saa jatkoa, kun Lukuliike jakaa vuosiksi 2022 – 2023 avustusta Lukeva kunta -verkostotyölle. Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista kuntatason toiminnassa.

Lukeva kunta -verkossa toimitaan yhteistyössä kuntien perustyön kanssa

Avustettavassa toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja ja rakenteita edistää lasten, nuorten tai aikuisten lukutaitoa. Toiminnassa voidaan jatkokehittää jo olemassa olevia rakenteita ja malleja tai luoda uusia kuntien ja hallintojen välisiä lukutaitotyön muotoja.

Hanke on tärkeä sitoa kuntien perustyöhön, kuten koulujen, varhaiskasvatuksen, nuoriso- tai kirjastotoimen lukutaitotyöhön. Hankkeita kannustetaan tekemään yhteistyötä myös kunnista koostuvan hakijaverkoston ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Verkoston työn avulla lukeminen ja lukutaitotyö tulee näkyväksi osaksi kuntatason toimintaa.

Toimintaa voi koordinoida esimerkiksi nuoriso-, kulttuuri- tai sivistyspalvelut tai muu kunnan hyväksymä yhteistyötaho. Avustusta voidaan myöntää vähintään viidestä kunnasta muodostuvalle kuntaverkostolle. Hakijana voi olla joko kunta tai kuntayhtymä.

 

Lukutaitoa voidaan vahvistaa kaikissa ikäryhmissä

Hankkeeseen valittu kohderyhmä tai kohderyhmät tulee perustua tarvelähtöisyyteen. Kohderyhmänä voivat olla erimerkiksi eri kieliryhmät tai erityistä lukutaitotukea tarvitsevat ihmiset.

Rahoituksella on mahdollista hankkia ajantasaista, monikielistä tieto- ja kaunokirjallisuutta, digitaalisia palveluita tai muita lukutaitomateriaaleja vahvistamaan valittujen kohderyhmien lukutaitoa. Kohderyhmille voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvelähtöisesti erilaista lukutaitotyötä ja toimintaa kansallisen lukutaitostrategiassa ehdotettujen toimenpiteiden pohjalta.

Tämän valtionavustuksen hakuaika alkaa 25.4.2022 ja päättyy 6.6.2022 klo 16.15.

Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.12.2023.

 

Lue lisää Opetushallituksen sivulta: Lukuliikkeen toiminta-avustukset 2022: Lukeva kunta-verkostot | Opetushallitus (oph.fi)

Tutustu hakulomakkeeseen: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/382/?lang=fi

Lisätietoja:

Koordinaattori, Lukuliike, Pia Lumme, 029 533 1809

Opetusneuvos, Minna Harmanen, 029 533 1481

Koordinator, Läsrörelsen, Belinda Kardén, 029 533 1827

 

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Lukutaito-ohjelman infotilaisuus 18.5.2022 klo 14 -15.30 organisaatioille ja eri sidosryhmille kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanemiseksi  

Lukuliike järjestää keskiviikkona 18.5. infotilaisuuden, jossa jaetaan tietoa kansallisesta lukutaitostrategiasta sekä esitellään työkalu toimeenpanon tueksi. Kuulemme infossa myös, miten aluehallintovirastot ovat edistäneet kirjastojen lukutaitotyötä ja tulevat toteuttamaan kansallista lukutaitostrategiaa.

Lue lisää

Tiedotteet

Koulussa lukutaitoa edistetään monipuolisissa ja oppilaille luontevissa ympäristöissä   

Äänikirjat ovat tulleet perinteisen kirjan rinnalle rikastamaan oppilaiden lukukokemuksia myös koulussa. Kuuntelen, siis luen -mallinnus kuvaa äänikirjan käytön monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaan monilukutaitoa. 

Lue lisää

Tiedotteet

Lukeva koulu -mallista tukea lukutaidon vahvistamiseen

Lukuliike avaa helmikuussa Lukeva koulu -verkkosivuston. Tervetuloa mukaan rakentamaan lukutaitotiimiä ja lukevaa kulttuuria jokaiseen suomalaiseen peruskouluun!

Lue lisää