Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

22.11.2022

Lukuliike jakoi avustusta lasten lukuharrastuksen tukemiseen, tukimateriaalien tuottamiseen sekä kuntien lukutaitotyöhön

Opetushallituksen Lukuliike avasi 8.9.2022 haettavaksi yhteensä kolme avustusta lukutaitoa edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta sai yhteensä 14 hanketta 656 050 eurolla. Avustuksilla rahoitettavissa hankkeissa edistetään sekä lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa.

Myönnetyissä hankkeissa tuotetaan monipuolista tukimateriaalia sekä lapsille, nuorille että aikuisille, kuten selkokielisiä verkkotekstimateriaaleja aikuisille suomen kielen opiskelijoille, selkokielinen digitaalisten taitojen käsikirja lapsille ja nuorille sekä selkokielinen versio Avaimia elokuvaan -oppaasta eri kielillä. Hankkeissa laajennetaan Lue lapselle -toiminnan materiaalia erityisesti monikielisten perheiden tueksi, kehitetään Lukufiilis-lehteä ja luodaan opettajien ja erityisopettajien käyttöön valmiita harjoituksia ääneen lukemisen harjoitteluun vuosiluokilla 1-3.  Avustusten myötä Lukeva kunta -verkosto täydentyy neljällä verkostolla.

Hankkeissa tuotetut materiaalit julkaistaan aikanaan avoimessa aoe.fi -palvelussa.

Toiminta-avustuksella rahoitettavat hankkeet ovat osa kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa.

Avustusta saaneet hankkeet: Lasten lukuharrastuksen tukeminen (yhteensä 50 000eur)

 • Barn- och ungdomsstiftelsen: ”Read Hour på svenska, finska och på de samiska språken” (arbetsnamn)
 • Lukukeskus-Läscentrum ry: Lukufiiliksen kehittäminen
 • Äidinkielen opettajain liitto ry: Yläkoulun Nuori Aleksis

Avustusta saaneet hankkeet: Tukimateriaalit heikosti lukevien lasten, nuorten ja aikuisten tukemiseksi (yhteensä 120 000 eur)

 • Axxell Utbildning Ab: Lue netistä! Luku- ja digitaitoja aikuisille kielenoppijoille
 • FDUV r.f/Lärum: Lättläst material om digitala tjänster
 • Koulukinoyhdistys – Skolbioförening ry: Selko- ja monikielinen elokuvanlukutaidon opas
 • Kuntoutussäätiö: Innostu ja onnistu lukemisessa – Tukimateriaali lukemiseen oppimisvaikeuden vuoksi heikosti lukeville nuorille ja aikuisille
 • Lukukeskus – Läscentrum: Lue lapselle – monikieliset perheet
 • Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia: Lukulähde – Lukemisen iloa ja lukutaitoa lukiolaisille
 • Niilo Mäki -säätiö sr: Toistavan ääneenlukemisen harjoituksia

Avustusta saaneet hankkeet: Lukeva Kunta -verkostot (486 050 eur)

 • Kotkan kaupunki: Luku tai toinen – lukeva Kaakko
 • Oulun kaupunki: LUKEMISEN SUPERVOIMAA – lukutaitotyötä ja sanataidetta Oulu 2026 -kulttuuripääkaupungin toiminta-alueella
 • Porvoon kaupunki: Kuntien lukevat yhteisöt -lisärahoitus
 • Salon kaupunki: Luetaan yhdessä

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Opetushallitus jakaa hankeavustusta kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen

Lue lisää

Tiedotteet

Riikka Kaukinen aloitti kansallisen lukutaito-ohjelman asiantuntijana

Lue lisää

Tiedotteet

Opetushallitus jakoi avustusta luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Lue lisää

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)