Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

24.01.2022

Lukuliike jakoi miljoona euroa avustusta lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin

Opetushallituksen Lukuliike avasi vuoden 2021 lopulla haettavaksi yhteensä miljoona euroa lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta sai yhteensä 15 hanketta, joista 13 on suomenkielisiä ja kaksi ruotsinkielisiä. Myös saamen kielet otetaan avustettavissa hankkeissa huomioon.

Avustusta haki yhteensä 82 toimijaa yli kuuden miljoonan euron edestä.

Toiminta-avustuksella rahoitetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on edistää Lukuliikkeen suuntaviivojen toteutumista. Päivitetyt suuntaviivat ovat: lukutaitotyön rakenteiden luominen, lukutaito-osaamisen vahvistaminen ja lukemaan innostaminen.

Avustuksella rahoitettavissa hankkeissa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tai vahvistetaan jo toimivia tapoja.

Avustuksen saajat kattavan maantieteellisesti ison osan Suomesta: ne toimivat muun muassa Pohjois-Savon, Lapin, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla. Isossa osassa hankkeita tavoitetaan niin lapsen, nuoret kuin aikuisetkin.

Lukuliikkeen toiminta-avustuksella muun muassa kehitetään kirjasto-neuvolayhteistyötä, jatkokehitetään lukijuuskasvatussuunnitelmaa, luodaan selkokirjallisuuden lukupiirejä yhteistyössä toisen asteen ja vammaistyön toimipisteiden kanssa, tehdään selvitystyötä nuorten monilukutaidon, mediataitojen ja hyvinvoinnin yhteydestä sekä tuotetaan videomateriaalia neuvolan, perhe- ja nuorisotyön sekä huoltajien lukutaitoa edistävän toiminnan tueksi.

Lukuliike kiittää kaikkia avustusta hakeneita ja onnittelee avustusta saaneita!

Avustusta saaneet hankkeet

 • Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry: Sanataidemateriaalipankki
 • Inarin kunta: Luodaan lukutaitoyhteistyön malli ja kehitetään kirjaston saamenkielisiä palveluita
 • Kehitysvammaliitto ry / Selkokeskus: selkolukupiirimalli ja materiaalikokonaisuus
 • Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry: Lukemo-sivuston ylläpito ja lukudiplomisovelluksen suunnittelu
 • Lohjan kaupunki: Kirjallisuuspohjaiset menetelmät opetukseen
 • Lukukeskus – Lue lapselle: Lue lapselle -palvelun kehittäminen ja laajentaminen
 • Lukulaukku Oy Ab Pedagogiskt stöd och handledning gällande Läsväskan
 • Mediakasvatusseura ry: Selvitys toisen asteen opiskelijoiden monilukutaidon ja hyvinvoinnin yhteydestä
 • Nuoren Voiman Liitto: Nutakirjastojen perustaminen
 • Porvoon kaupunki: Lukeva kunta -verkostotyö
 • Seinäjoen kaupunki: Lukeva kunta -verkostotyö
 • Sydkustens landskapsförbund r.f. Tamburbibliotek till daghem, Läshörnor inom idrott
 • Turun kaupunki: kirjastojen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyömalli
 • Tyrnävän kunta: Perhelukemisen ohjelman juurruttaminen pysyväksi käytännöksi.
 • Äidinkielen opettajain liitto ry: Yläkoulun Nuori Aleksis -lukijaraati

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Opetushallitus jakaa hankeavustusta kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen

Lue lisää

Tiedotteet

Riikka Kaukinen aloitti kansallisen lukutaito-ohjelman asiantuntijana

Lue lisää

Tiedotteet

Opetushallitus jakoi avustusta luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Lue lisää

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)