Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

07.02.2020

Lukuliike koulussa -pilottihankkeen haku on auki 25.2. saakka!

Lukuliike aloittaa helmikuussa 2020 vuoden loppuun asti kestävän Lukuliike koulussa -pilotin, johon valitaan mukaan 45 perusopetuksen koulua.

Arvoisat, koulut – rehtorit ja opettajat! 

 

Lukuliike aloittaa helmikuussa 2020 vuoden loppuun asti kestävän Lukuliike koulussa -pilotin, johon valitaan mukaan 45 perusopetuksen koulua. Tavoitteena on innostaa kouluja lukutaidon parantamiseen systemaattisesti yhdessä koko kouluyhteisön kanssa edistämällä jotakin seuraavista tavoitteista: lasten ja nuorten lukemaan innostaminen, ammattilaisten osaamisen kehittäminen, kasvuyhteisöjen tukeminen ja lukurakenteiden vahvistaminen.

Viimeaikaiset tutkimukset kertovat lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä (esim. Pisa, ICILS, Karvin perusopetuksen oppimistulosten lukutaidon pitkittäisarviointi, PIRLS). Lukuliike valitsee pilottiin mukaan erityisesti kouluja, joissa halutaan kehittää lukutaitoa osana eri oppiaineiden opetusta ja laaja-alaista opiskelua. Tavoitteena on luoda yhdessä opettajien ja koko koulun henkilöstön kanssa lukemiseen innostava kielitietoinen toimintakulttuuri. Lukuliike koulussa -pilotti tukee myös paikallisen opetussuunnitelman toteuttamista ja kehittämistä.

Pilottikouluksi valitaan seuraavien kriteereiden perusteella: 

  1. Kouluun perustetaan Lukuliike-tiimi, joka sitoutuu edistämään oppilaiden lukutaitoa yhdessä rehtorin kanssa. Lisäksi tiimi osallistuu kolmesta viiteen lähi- tai etä- Lukuliike-koulutukseen vuoden aikana. 
  2. Koulussa ei ole riittävästi resursseja lukutaidon ja kielitietoisen opettamisen kehittämiseksi (esim. kirjastopalvelujen ja opettajien täydennyskoulutuksen saatavuus, henkilöresurssit). 
  3. Koulu on kiinnostunut myös eri oppiaineiden lukutaidon edistämisestä opettajien välisenä yhteistyönä. 
  4. Koulu haluaa verkostoitua muiden koulujen kanssa ja jakaa osaamistaan ja hyviksi koettuja pedagogisia ratkaisuja.
  5. Koulut jakautuvat maantieteellisesti koko Suomen alueelle. 

Lukuliike koulussa -pilotissa on mukana useita valtakunnallisia lukutoimijoita, joiden osaamista ja materiaaleja voimme saada käyttöön pilotin aikana. Niilo Mäki instituutti ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus sekä asiantuntijat eri yliopistoista ovat mukana kehittämässä arviointia pilotin alussa, aikana ja sen päättyessä.  Tavoitteena on luoda paikallinen lukutaitotyön arviointityökalu jokaisen suomalaisen peruskoulun käyttöön. 

Ruotsinkielisten koulujen osalta lukutaidon kehittämisen hanke käynnistyy myöhemmin.

Haku on nyt suljettu. 

Ilmoitus valinnasta lähetetään 10.3.2020 mennessä. 

 

Lisätietoja:

Lukuliike-koordinaattori Pia Lumme +358 29 533 1809

Opetusneuvos Minna Harmanen +358 29 533 1481

(Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi)

 

Hae mukaan Lukuliike koulussa -pilottiin täältä

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Lukuliike koulussa -pilottikoulut on valittu!

Lukuliike koulussa -pilotti herätti paljon kiinnostusta. Lukuliike kiittää suuresti kaikkia mukaan hakeneita kouluja aidosta innosta kehittää lukutaitoa omassa yhteisössään. Hakijoita oli yhteensä lähemmäs 300 koulua!

Lue lisää

Tiedotteet

Tee sinäkin lukuteko jo tänään! Tuhansia lapsia, nuoria ja aikuisia mukana ”Luetaan! Lukuiloa liikkeellä” -kampanjassa ja päätapahtumassa Oulussa 25.5.–26.5.2021

”Luetaan! Lukuiloa liikkeellä”-kampanjassa kannustamme Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntia, kirjastoja, päiväkoteja, kouluja, nuorisotaloja, yhdistyksiä ja muita toimijoita järjestämään erilaisia lukemiseen liittyviä tapahtumia lapsille, nuorille ja aikuisille.

Lue lisää

Tiedotteet

LUKUTREENIT -videosarja: treenaa itsesi huippukuntoon!

Lukutreenit on alakoululaisille tarkoitettu ohjelmasarja, jonka ideana on, että lukemista voi treenata ihan niin kuin vaikka jääkiekkoa tai pianonsoittoa. Sarja on toteutettu yhteistyössä Roope Lipastin ja Yle Uutisluokan kanssa.

Lue lisää