Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

07.02.2020

Lukuliike koulussa -pilottihankkeen haku on auki 25.2. saakka!

Lukuliike aloittaa helmikuussa 2020 vuoden loppuun asti kestävän Lukuliike koulussa -pilotin, johon valitaan mukaan 45 perusopetuksen koulua.

Arvoisat, koulut – rehtorit ja opettajat! 

 

Lukuliike aloittaa helmikuussa 2020 vuoden loppuun asti kestävän Lukuliike koulussa -pilotin, johon valitaan mukaan 45 perusopetuksen koulua. Tavoitteena on innostaa kouluja lukutaidon parantamiseen systemaattisesti yhdessä koko kouluyhteisön kanssa edistämällä jotakin seuraavista tavoitteista: lasten ja nuorten lukemaan innostaminen, ammattilaisten osaamisen kehittäminen, kasvuyhteisöjen tukeminen ja lukurakenteiden vahvistaminen.

Viimeaikaiset tutkimukset kertovat lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä (esim. Pisa, ICILS, Karvin perusopetuksen oppimistulosten lukutaidon pitkittäisarviointi, PIRLS). Lukuliike valitsee pilottiin mukaan erityisesti kouluja, joissa halutaan kehittää lukutaitoa osana eri oppiaineiden opetusta ja laaja-alaista opiskelua. Tavoitteena on luoda yhdessä opettajien ja koko koulun henkilöstön kanssa lukemiseen innostava kielitietoinen toimintakulttuuri. Lukuliike koulussa -pilotti tukee myös paikallisen opetussuunnitelman toteuttamista ja kehittämistä.

Pilottikouluksi valitaan seuraavien kriteereiden perusteella: 

  1. Kouluun perustetaan Lukuliike-tiimi, joka sitoutuu edistämään oppilaiden lukutaitoa yhdessä rehtorin kanssa. Lisäksi tiimi osallistuu kolmesta viiteen lähi- tai etä- Lukuliike-koulutukseen vuoden aikana. 
  2. Koulussa ei ole riittävästi resursseja lukutaidon ja kielitietoisen opettamisen kehittämiseksi (esim. kirjastopalvelujen ja opettajien täydennyskoulutuksen saatavuus, henkilöresurssit). 
  3. Koulu on kiinnostunut myös eri oppiaineiden lukutaidon edistämisestä opettajien välisenä yhteistyönä. 
  4. Koulu haluaa verkostoitua muiden koulujen kanssa ja jakaa osaamistaan ja hyviksi koettuja pedagogisia ratkaisuja.
  5. Koulut jakautuvat maantieteellisesti koko Suomen alueelle. 

Lukuliike koulussa -pilotissa on mukana useita valtakunnallisia lukutoimijoita, joiden osaamista ja materiaaleja voimme saada käyttöön pilotin aikana. Niilo Mäki instituutti ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus sekä asiantuntijat eri yliopistoista ovat mukana kehittämässä arviointia pilotin alussa, aikana ja sen päättyessä.  Tavoitteena on luoda paikallinen lukutaitotyön arviointityökalu jokaisen suomalaisen peruskoulun käyttöön. 

Ruotsinkielisten koulujen osalta lukutaidon kehittämisen hanke käynnistyy myöhemmin.

Haku on nyt suljettu. 

Ilmoitus valinnasta lähetetään 10.3.2020 mennessä. 

 

Lisätietoja:

Lukuliike-koordinaattori Pia Lumme +358 29 533 1809

Opetusneuvos Minna Harmanen +358 29 533 1481

(Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi)

 

Hae mukaan Lukuliike koulussa -pilottiin täältä

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Opetushallitus jakaa hankeavustusta kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen

Lue lisää

Tiedotteet

Riikka Kaukinen aloitti kansallisen lukutaito-ohjelman asiantuntijana

Lue lisää

Tiedotteet

Opetushallitus jakoi avustusta luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Lue lisää

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)