Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukuliike laajentaa toimintaa: suomalaislasten ja -nuorten lisäksi haluamme huomioida myös aikuisten lukutaidon

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien lukutaitoa. Lukuliike pyrkii laajentamaan lukutaidon käsitettä ja tuomaan esiin monilukutaitoa sekä monikielisyyttä. Tällä sivulla kerrotaan, mikä Lukuliike on ja mitä se tekee. Sivun alaosasta voit ladata Lukuliike-esitteen ja logot. Seuraavalta sivulta löydät lukutaitoon liittyvän sanaston, jota saatat tarvita sivuillamme surffatessasi.

Miksi ja miten Lukuliike syntyi?

Suomi on ollut vuosituhannen alusta alkaen kärkisijoilla lukutaitoa mittaavissa tutkimuksissa, ja suomalaisnuorten erityispiirre on korkea osaamistaso kaikissa oppilasryhmissä. Heikkojen lukijoiden määrä on kuitenkin lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin.

Lukuliikkeen tarina sai alkunsa vuonna 2017, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui koolle lukutaidon ammattilaisista koostuvan kansallisen Lukutaitofoorumin. Kokoonpanon tarkoitus oli pohtia, millaisin keinoin suomalaislasten ja -nuorten heikentyvään lukutaitoon tulisi vastata. Näin syntyi ajatus Lukuliikkeestä, jolle Lukutaitofoorumi asetti neljä suuntaviivaa:

  • lasten ja nuorten lukemaan innostaminen
  • kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukutaidon tueksi
  • ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä
  • lukemista edistävien rakenteiden luominen.

Suuntaviivoja ryhdyttiin tuomaan käytäntöön vuoden 2019 alusta, kun Lukuliikkeelle valittiin koordinaattori ja sen kotipesäksi määriteltiin Opetushallitus. Lukuliike onkin kirjattu hallitusohjelman 2019 kohtaan “3.7.1 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta-asiat”. Lukuliikkeen toimintaa seuraa seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kirjailija Juha Itkonen.

Lukuliike lanseerattiin Lukuliike koulussa -aloituskampanjalla, joka sisälsi näyttäviä lukutempauksia, työpajoja ja kirjailijavierailuja noin 200 koulussa eri puolella Suomea. Kampanja tuotti myös omaa sisältöä lukemisen tueksi. Löydät sisällöt materiaalipankistamme. Tarkempi Lukuliike koulussa -loppuraportti löytyy tämän sivun alaosasta.

Lukuliike kiertää eri puolilla Suomea messuissa, tapahtumissa ja koulutuksissa keskustelemassa lukutaidosta. Keväällä 2020 käynnistyivät Lukuliike koulussa sekä Lukeva kunta -ohjelmat, joissa Lukuliike tuo lukemisen vahvemmin osaksi koulujen opetustarjontaa sekä ammattilaisten koulutusta kuntatasolla. Lukuliike jakaa myös rahoitusta valtionavustusten muodossa. Ajankohtaisista asioista voi lukea lisää artikkeli-osiostamme.

Lukuliike toimii valtakunnallisesti suomenkielisenä ja ruotsinkielisenä (Läsrörelsen).

Mikä on Lukuliikkeen viesti?

Lukuliike painottaa monimuotoista lukutaitoa, joka ei rajoitu vain yhteen tekstityyppiin. Uudet teknologiat muuttavat arkea, työtä ja väistämättä myös lukutottumuksia. Käsitys lukutaidosta on laajentunut, ja nyt puhutaankin monilukutaidosta. Siihen sisältyvät luetun tulkinta ja arviointi sekä luettuun eläytyminen. Monilukutaitoon kuuluvat myös taidot tuottaa erilaisia tekstejä. Kyse on kyvystä omaksua ja välittää tietoa, tunnistaa tunteita ja ymmärtää kielenkäytön tapoja ja konteksteja.

Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukutaito avaa ovia itsetuntemukseen, omien vahvuuksien löytämiseen sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Se on perusedellytys itsensä kehittämiselle ja aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan. Lukutaito on mielen supervoima.

Tämä nettisivu on tarkoitettu sinulle, lukemisesta kiinnostunut ihminen tai lukutaidon ammattilainen. Sivuilta voit löytää lukemiseen liittyvää tietoa ja toimintaa sekä löytää apuvälineitä itsesi ja muiden lukemaan innostamiseen. Tervetuloa lukemaan!

Lukuliike koulussa -loppuraportti

Lataa Lukuliike-esite

 

Lataa logot

Lukuliike-logot suomeksi

Lataa suomenkielinen logopaketti

Lukuliike-logot ruotsiksi

Lataa ruotsinkielinen logopaketti

Lukuliike-logo inarinsaameksi

Lataa inarinsaame logopaketti

Lukuliike-logo kolttasaameksi

Lataa kolttasaame logopaketti

Lukuliike-logo pohjoissaameksi

Lataa pohjoissaame logopaketti