Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien monilukutaitoa.

Miksi ja miten Lukuliike syntyi?

Suomi on ollut vuosituhannen alusta alkaen kärkisijoilla lukutaitoa mittaavissa tutkimuksissa, ja suomalaisnuorten osaaminen on ollut korkealla tasolla kaikissa oppilasryhmissä. Heikkojen lukijoiden määrä on kuitenkin lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin.

Lukuliikkeen tarina sai alkunsa vuonna 2017, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui koolle lukutaidon ammattilaisista koostuvan kansallisen Lukutaitofoorumin. Kokoonpanon tarkoitus oli pohtia, millaisin keinoin suomalaislasten ja -nuorten heikentyvään lukutaitoon tulisi vastata. Näin syntyi ajatus Lukuliikkeestä, jolle Lukutaitofoorumi asetti neljä suuntaviivaa:

  • lasten ja nuorten lukemaan innostaminen
  • kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukutaidon tueksi
  • ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä
  • lukemista edistävien rakenteiden luominen.

Suuntaviivoja ryhdyttiin tuomaan käytäntöön vuoden 2019 alusta, kun Lukuliikkeelle valittiin koordinaattori ja sen kotipesäksi määriteltiin Opetushallitus. Lukuliike on kirjattu hallitusohjelman 2019 kohtaan “3.7.1 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta-asiat”.

Lukuliike lanseerattiin Lukukeskusken toteuttamalla Lukuliike koulussa -aloituskampanjalla, joka sisälsi lukutempauksia, työpajoja ja kirjailijavierailuja noin 200 koulussa eri puolella Suomea.

Keväällä 2020 toteutettiin Lukuliike koulussa -pilotti, jonka pohjalta vuoden 2022 alussa julkaistiin Lukeva koulu -malli. Siihen voi tutustua Lukeva koulu -sivulla.

Vuonna 2021 eduskunta osoitti Lukuliikkeelle tehtäväksi Kansallisen lukutaitostrategian laatimisen. Lukuliike koordinoi lukutaitostrategian valmistelua. Kansallinen lukutaitostrategia julkaistiin marraskuussa 2021. Lukutaitostrategiaan voi tutustusta sivulla Kansallinen lukutaitostrategia. Opetushallitus koordinoi lukutaitostrategian toimeenpanoa.

Lukeva kunta -ohjelma on ollut valtionavustuspohjainen ja se kattoi vuonna 2021 yhteensä 172 kuntaa ympäri Suomen. Lue lisää Lukeva kunta -sivustolla.

Vuonna 2022 Lukuliike jakaa valtionavustusta mm. Lasten lukuinnostuksen tukemiseen ja Heikosti lukevien tukimateriaaleihin.

 

Lukuliike toimii valtakunnallisesti suomenkielisenä ja ruotsinkielisenä (Läsrörelsen).

 

Mikä on Lukuliikkeen viesti?

Lukuliike painottaa monipuolisia lukutaitoja, joka ei rajoitu vain yhteen tekstityyppiin. Uudet teknologiat muuttavat arkea, työtä ja väistämättä myös lukutottumuksia. Käsitys lukutaidosta on laajentunut, ja opetussuunnitelmisssa ja Kansallisessa lukutaitostrategiassa puhutaankin monilukutaidosta. Siihen sisältyvät luetun tulkinta ja arviointi sekä taito tuottaa erilaisia tekstejä. Kyse on kyvystä omaksua ja välittää tietoa, tunnistaa tekstin tavoitteita ja ymmärtää kielenkäytön tapoja ja konteksteja.

Lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukutaito avaa ovia itsetuntemukseen, omien vahvuuksien löytämiseen sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Se on perusedellytys aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan. Lukutaito on mielen supervoima.

 

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)