Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien monilukutaitoa.

Miksi ja miten Lukuliike syntyi?

Suomi on ollut vuosituhannen alusta alkaen kärkisijoilla lukutaitoa mittaavissa tutkimuksissa, ja suomalaisnuorten erityispiirre on korkea osaamistaso kaikissa oppilasryhmissä. Heikkojen lukijoiden määrä on kuitenkin lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin.

Lukuliikkeen tarina sai alkunsa vuonna 2017, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui koolle lukutaidon ammattilaisista koostuvan kansallisen Lukutaitofoorumin. Kokoonpanon tarkoitus oli pohtia, millaisin keinoin suomalaislasten ja -nuorten heikentyvään lukutaitoon tulisi vastata. Näin syntyi ajatus Lukuliikkeestä, jolle Lukutaitofoorumi asetti neljä suuntaviivaa:

  • lasten ja nuorten lukemaan innostaminen
  • kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukutaidon tueksi
  • ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä
  • lukemista edistävien rakenteiden luominen.

Suuntaviivoja ryhdyttiin tuomaan käytäntöön vuoden 2019 alusta, kun Lukuliikkeelle valittiin koordinaattori ja sen kotipesäksi määriteltiin Opetushallitus. Lukuliike onkin kirjattu hallitusohjelman 2019 kohtaan “3.7.1 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta-asiat”.

Lukuliike lanseerattiin Lukuliike koulussa -aloituskampanjalla, joka sisälsi näyttäviä lukutempauksia, työpajoja ja kirjailijavierailuja noin 200 koulussa eri puolella Suomea. Kampanja tuotti myös omaa sisältöä lukemisen tueksi. Löydät sisällöt materiaalipankistamme.

Keväällä 2020 käynnistyivät Lukuliike koulussa -pilotti, jonka pohjalta helmikuussa 2021 julkaistaan Lukeva koulu -malli.

Lukeva kunta -ohjelma kattoi vuonna 2021 yhteensä 172 kuntaa ympäri Suomen.

Lukuliike jakaa myös rahoitusta valtionavustusten muodossa.

Lukuliike toimii valtakunnallisesti suomenkielisenä ja ruotsinkielisenä (Läsrörelsen).

Mikä on Lukuliikkeen viesti?

Lukuliike painottaa monipuolista lukutaitoa, joka ei rajoitu vain yhteen tekstityyppiin. Uudet teknologiat muuttavat arkea, työtä ja väistämättä myös lukutottumuksia. Käsitys lukutaidosta on laajentunut, ja nyt puhutaankin monilukutaidosta. Siihen sisältyvät luetun tulkinta ja arviointi sekä luettuun eläytyminen. Monilukutaitoon kuuluvat myös taidot tuottaa erilaisia tekstejä. Kyse on kyvystä omaksua ja välittää tietoa, tunnistaa tunteita ja ymmärtää kielenkäytön tapoja ja konteksteja.

Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukutaito avaa ovia itsetuntemukseen, omien vahvuuksien löytämiseen sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Se on perusedellytys itsensä kehittämiselle ja aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan. Lukutaito on mielen supervoima.

Tämä nettisivu on tarkoitettu sinulle, lukemisesta kiinnostunut ihminen tai lukutaidon ammattilainen. Sivuilta voit löytää lukemiseen liittyvää tietoa ja toimintaa sekä löytää apuvälineitä itsesi ja muiden lukemaan innostamiseen. Tervetuloa lukemaan!