Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia

04.05.2022

Lukutaito-ohjelman infotilaisuus 18.5.2022 klo 14 – 15.30

Lukuliike järjestää keskiviikkona 18.5. organisaatioille ja sidosryhmille infotilaisuuden, jossa jaetaan tietoa kansallisesta lukutaitostrategiasta ja -ohjelmasta sekä esitellään työkalu toimeenpanon tueksi. Kuulemme infossa myös, miten aluehallintovirastot ovat edistäneet kirjastojen lukutaitotyötä ja tulevat toteuttamaan kansallista lukutaitostrategiaa.

Kansallinen lukutaitostrategia valmistui viime vuoden lopussa ja kevään mittaan se on ollut esillä niin julkisessa keskustelussa kuin Lukuliikkeen tekemässä sidosryhmäyhteistyössä.  Lukuliikkeessä on aloitettu strategian toimeenpano, kun kevään 2022 aikana on mm. käynnistetty Lukeva koulu -ohjelma ja jatkettu Lukeva kunta -verkostotoimintaa. Uuden Lukeva kunta -verkoston valtionavustuksen turvin Lukeva kunta -toimintaa voidaan edelleen jatkaa tai rakentaa uusia verkostoja vuoden 2023 loppuun.  

Kansallisen lukutaitostrategia laadittiin monitasoisella yhteistyöllä eri organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa kuten kirjastojen, aluehallintovirastojen, tutkimuslaitosten, säätiöiden, järjestöjen, kuntien, koulujen sekä useiden yksittäisten lukutaitoa edistävien tahojen kanssa. Monet tahot ovat tehneet vuosia pitkäjänteistä lukutaitotyötä ja tulevaisuudessa painopiste on hyvä olla vielä vahvemmin keskinäisessä verkostoitumisessa, tiedon levittämisessä sekä lukutaitotekojen näkyväksi tekemisessä. 

Tätä laaja-alaista verkosto- ja yhteistyötä Lukuliike haluaa tukea edelleen ja 18.5. infotilaisuudessa esitellä lukutaito-ohjelman työkalu, jolla voidaan suunnitella lukutaitotyön toteuttamista organisaatiossa tai verkostossa vuoteen 2030.    

Jatkamme keväällä ja myös syksyllä tarpeen mukaan lukutaito-ohjelmatyöpajoja, joihin organisaatiot voivat kutsua Lukuliikkeen fasilitoimaan ja kokoamaan organisaation keskeiset lukutaitotyön tavoitteita ja toimenpiteitä seuraaville vuosille.   

Kevään ja syksyn 2022 aikana Lukuliike kerää tietoa eri organisaatiolta heidän tekemästään lukutaitotyöstä, lukutaitostrategian edistämisestä kyselytyökalun avulla, joka esitellään myös infossa. Näin Lukuliike voi koordinoivana tahona jakaa tietoa kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanosta mahdollisimman ajantasaisesti ja avoimesti kaikille organisaatioille.   

Lasten, nuorten ja aikuisten monilukutaidon edistäminen on koko yhteiskunnan asia. Tehdään yhdessä parhaamme lukutaidon edistämiseksi Suomessa.

 

Tilaisuuden ohjelma:

 18.5.2022 klo 14.00-15.30 

Kansallinen lukutaitostrategia ja lukutaito-ohjelman esittelyä, koordinaattori Pia Lumme 

Aluehallintovirastojen ja kirjastojen lukutaitoyhteistyö ja suunnitelmia kansallisen lukutaitostrategian toteuttamiseksi, ylitarkastajat Merja Kummala-Mustonen, Pohjois-Suomen avi ja Mika Mustikkamäki, Länsi- ja Sisä-Suomen avi 

 

 

Lisätiedot:

Lisätietoa lukutaito-ohjelmatyöstä: https://lukuliike.fi/kansallinen-lukutaito-ohjelma/ 

Kansallinen lukutaitostrategia: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030 

Valtionavustus, Lukeva Kunta -verkostot: https://www.oph.fi/fi/funding/lukuliikkeen-toiminta-avustukset-2022-lukeva-kunta-verkostot

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)