Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia

30.06.2021

/

Mari Järvenpää

Lukutaito on merkittävä työelämätaito

Lukutaidon vahvistaminen ei pääty opiskelujen päättyessä, vaan taidon syventämisen täytyy jatkua myös työelämässä. Etenkin hybridityömallissa kirjoitettujen ja luettujen tekstien määrä yhä vain lisääntyy ja hyvän lukutaidon merkitys korostuu. Lukutaitoa pitääkin kehittää jatkuvan oppimisen mallilla. Työnantajien panostus lukutaitoon siirtyy suoraan työn laatuun ja tuottavuuteen.

Suomen Yrittäjät teetti osana kansallisen lukutaitostrategian valmistelua pienille ja keskisuurille yrityksille kyselyn, jossa selvitettiin lukutaidon merkitystä ja kehitystä yrittäjien näkökulmasta. Kyselyyn vastanneista selvä enemmistö, 76 % pitää lukutaitoa erittäin tärkeänä. Vain muutama prosentti vastaajista arvioi, ettei lukutaito ole heidän yrityksissään tärkeää. Lukutaidon ei koettu erityisemmin heikentyneen tai vahvistuneen viime vuosina.

Työelämän tulee vahvistaa työikäisten lukutaitoa

Selkokeskuksen tekemän selkotekstien tarvearvion perusteella suomalaisista aikuisista heikkoja lukijoita on 11 prosenttia ja arviolta 650 000 – 750 000 tarvitsee selkokielistä tekstiä selvitäkseen arkipäivän tilanteista. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaakin, että yrittäjien keskuuteen on luotava mekanismeja, joiden avulla myös heikosti lukevat voivat vahvistaa osaamistaan työuransa aikana.

– Lukutaidon avulla ei ainoastaan lueta, vaan myös esimerkiksi tunnistetaan luotettava tieto sekä toimitaan digitaalisessa maailmassa. Lukutaito on kansalaistaito ja demokratian tae, ja lukutaidon edistämisessä pitää kantaa myös kansainvälistä vastuuta, Pentikäinen toteaa.

– Näin kesän aikaan työikäiset hakeutuvat mielellään rentouttavan kirjallisuuden pariin, ja lukemisen hyvinvointia tuottavat ulottuvuudet korostuvat. Toivoisinkin, että työikäisellä väestöllä olisi vieläkin paremmat mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää lukutaitoaan monipuolisesti työssään, Lukuliikkeen koordinaattori Pia Lumme toteaa.

Suomen Yrittäjien teettämään kyselyyn vastasi yhteensä 1013 pienten ja keskisuurten yritysten edustajaa. Kysely on osa Lukuliikkeen koordinoimaa kansallisen lukutaitostrategian valmistelua, ja se toteutettiin toukokuussa 2021.

Lisätietoja:

Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen(at)yrittajat.fi

Pia Lumme, Lukuliike, p. 029 533 1809, pia.lumme(at)oph.fi

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)