Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia

06.09.2022

/

Selkokielinen tiedote

Lukutaitostrategia on julkaistu selkokielellä

Opetushallitus on julkaissut
Lukutaitostrategia selkokielellä -esitteen.
Esite on tehty yhdessä Selkokeskuksen kanssa.
Esite antaa vinkkejä siitä,
miten voit kehittää lukutaitoasi
ja löytää lukemisen ilon.
Esitteen lopussa kerrotaan myös lyhyesti,
mikä on lukutaitostrategia ja sen tavoite.

Mistä lukutaito koostuu?

Lukutaitoon vaikuttavat monet eri asiat.
Jos ihminen lukee vapaa-ajallaan paljon,
hänen lukutaitonsa on yleensä hyvä.
Lukutaito kehittyy usein myös silloin,
kun perhe kannustaa lukemiseen.

Jotkin asiat voivat myös heikentää lukutaitoa.
Lukutaitoa voi heikentää esimerkiksi se,
että ihmisellä on jokin rajoite,
kuten lukivaikeus tai muistisairaus.

Selkokieli on helppoa kieltä

Jos lukeminen tuntuu vaikealta,
selkokieli voi olla avuksi.
Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomen kieltä,
ja siksi sitä on helpompi lukea ja ymmärtää.

Selkokielestä voi hyötyä kuka tahansa,
jolle lukeminen on vaikeaa.

Selkokielellä voi lukea esimerkiksi
kirjoja, verkkosivuja, esitteitä ja oppikirjoja.
Selkokielellä voi myös katsoa videoita
ja kuunnella äänikirjoja.
Selkokielisiä uutisia julkaisee Selkosanomat.
Selkosanomia voi lukea verkossa ja paperisena.

Miten lukutaitoa voi kehittää?

Omaa lukutaitoaan voi kehittää esimerkiksi
lukemalla ja kirjoittamalla paljon erilaisia tekstejä.
Kun lukeminen tai kirjoittaminen on mukavaa,
lukutaito kehittyy samalla.

Lukutaidon tukemiseen voi pyytää apua.
Esimerkiksi perhekeskukset ja neuvolat
antavat vinkkejä ja materiaaleja,
joiden avulla perheet voivat löytää
lukemisen ilon.

Lukutaitostrategialla parannetaan
suomalaisten lukutaitoa

Lukutaitostrategia on suunnitelma siitä,
miten suomalaisten lukutaitoa parannetaan.
Lukutaitostrategian on tehnyt
Opetushallituksen Lukuliike
yhdessä työryhmän kanssa.

Lukutaitostrategian tavoite on,
että Suomi on maailman monilukutaitoisin maa
vuonna 2030.
Monilukutaito tarkoittaa kykyä kirjoittaa ja lukea
erilaisia tekstejä erilaisissa tilanteissa.

On tärkeää,
että pystymme lukemaan oppikirjaa ja sanomalehteä.
Yhtä tärkeää on kuitenkin se,
että pystymme kirjoittamaan työhakemuksen,
hakemaan tietoa verkosta
ja arvioimaan, kuinka luotettava jokin uutinen on.

Kun maailma muuttuu ja asiat siirtyvät verkkoon,
tarvitsemme monilukutaitoa entistä enemmän.
Monilukutaidon avulla pärjäämme paremmin
arjen tilanteissa, opinnoissa ja työelämässä.

Lue esite Lukutaitostrategia 2030 selkokielellä (pdf-tiedosto).

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)