Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Äidinkielen opettajain liiton vinkkejä lukemiseen ja kirjavinkkaukseen

Äidinkielen opettajain liiton vinkit sopivat hyödynnettäviksi kouluissa ja oppitunneilla. Vinkkien tarkoituksena on tuoda lukemista osaksi koulun arkea ja tartuttaa lukuintoa.

 1. Tehkää kirjavinkkaus esineillä.

Kirjavinkkaus siten, että jokainen tuo mukanaan kolme esinettä, jotka liittyvät luettuun kirjaan. Ja jokainen vuorollaan esittelee, miten esineet liittyvät kirjaan.

 1. Tähdet kirjalle. Tehkää luetusta kirjasta tai kirjailijasta kortti, jonka jälkeen arvioikaa kirjat tähdillä

Oppilaat tekevät lukemastaan kirjasta kortin, jossa on kirjan, kirjailijan ja lukijan nimi. Käytävän seinällä on viisi saraketta kirjalle annettujen tähtien mukaan: viiden tähden kirjat, neljän tähden kirjat jne. Kirjan luettuaan ja kortin tehtyään oppilas kiinnittää korttinsa haluamaansa sarakkeeseen.

 1. Kilpailu sivumääristä

Järjestäkää luokkien välinen kilpailu luettujen sivujen määrästä.

 1. Kuva kirjan sivusta. Ottakaa kuva mieleenpainuvasta tai jännittävästä kirjan sivusta ja laittakaa ne luokan tai ruokalan seinälle

Oppilaat ottavat kuvan lukemansa kirjan vauhdikkaasta tai jännittävästä sivusta. Kuvat tulostetaan ja kuvaan kirjoitetaan kirjan ja kirjailijan nimi. Kuvat pannaan esille esim. ruokalan seinälle, missä kirjan sivuja voi lueskella jonottaessaan.

 1. Lukuvälitunti. Lukekaa omia kirjoja välitunnin ajan

Lukuvälkällä omaa kirjaa lukevat oppilaat saavat jäädä halutessaan välitunnilla sisään, kun muut menevät ulos. (Tai sisälle voi jäädä lukemaan tarjolla olevia novelleja.)

 1. Yhteinen kirjahylly. Perustakaa kirjojen vaihtohylly, josta jokainen voi ottaa itselleen luettavaa ja tuoda sitä muille

Perustakaa kouluun kirjahyllyjä, joihin voi tuoda kirjoja kotoa ja joista voi ottaa itselleen kirjoja luettavaksi (vrt. bookcrossing).

 1. Lukekaa päivänavauksessa novellia tai jatkokertomusta

Päivänavauksissa voi lukea kaunokirjallisuutta: esim. novelleja tai jatkoromaania.

 1. Muodostakaa eri luokkatasoilta lukuparit, jotka lukevat ja keskustelevat yhdessä lukemastaan

Muodostakaa eri luokkatasoilta lukuparit/-ryhmät, jotka tapaavat säännöllisesti ja lukevat yhdessä ääneen vuorollaan valittuja kirjoja.

 1. Kokeilkaa esittää kohtauksia kirjoista draaman, räpin tai liikunnallisin keinoin sekä samalla vinkata hyvistä kirjoista

Vinkkauksena esitetään kohtauksia kirjoista draaman keinoin, räpäten, runoillen, liikunnallisin keinoin (esim. satujooga, kirjapatikka, kirjarentoutus), sirkuksen keinoin tai tiedetuokioin.

 1. Valitkaa koukuttavin alku. Lukekaa viisi minuuttia eri kirjoja ja valitkaa niistä koukuttavin

Jokainen oppilas lukee etukäteen valituista romaaneista alkua n. 5 minuuttia, jonka jälkeen kirjat siirtyvät seuraavalle. Jokainen lukee siis alun esim. kuudesta kirjasta. Sen jälkeen saa valita luettavakseen kirjoista sen, jonka alku parhaiten koukutti.

 1. Vinkatkaa kirjoista tekemällä pienoisnäytelmiä muille

Luokka tekee ryhmissä pieniä näytelmäkatkelmia kirjoista ja esittää niitä toiselle luokalle kirjavinkkauksena.

 1. Tehkää yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa. Lukemista voi tuoda osaksi monen aineen opetusta

Äidinkielen tunnilla luetaan kaunokirjallisuutta siitä aihealueesta, jota käsitellään esim. historian tunnilla.

Lukiot ja yläasteet voisivat liittää koealueisiin asiaa käsittelevän romaanin (tai novellin) historiassa, uskonnossa, biologiassa ja maantiedossa, soveltuvin osin kaikissa muissakin aineissa. Romaani voisi siis sijoittua historian eri aikakausiin, eri maihin ja maanosiin ja niiden luontoon tai eri uskontoihin (tai ruokakulttuureihin, musiikkiin, taiteisiin, kirjoittamiseen; mukana voisi olla erikielisiä satujakin). Lukeminen olisi vapaaehtoista. Kokeen yksi kysymys koskisi vaihtoehtoisesti joko kirjaa tai koealuetta. Romaanikysymyksessä voitaisiin
vain tarkistaa, onko kirja luettu. Pelkkä kirjan lukeminen toisi neljä tai kuusi pistettä.

 1. Kesäkirjat luettavaksi. Oppilaat lukevat kaksi kirjaa kesän aikana ja palauttavat niistä tehtävät opettajalle syksyllä

Lue kaksi itsellesi sopivaa kirjaa kesän aikana ja tee niistä tehtävät, jotka palautat syksyllä opettajalle. (Vrt. kasvion kerääminen)

 1. Kuvatut kirjavinkkaukset. Kuvatkaa omia kirjatrailereita tai kirjavinkkaus-videoita

Kuvatkaa oppilaiden kirjavinkkauksia/kirjatrailereita ja laittakaa pyörimään koulun info-TV:hen

 1. Rinnakkain lukeminen. Oppilaat lukevat saman kirjan ja keskustelevat siitä jollakin sähköisellä alustalla

Rinnakkaisluokat (sopii myös eri paikkakunnilta) lukevat ryhmissä saman kirjan ja keskustelevat kirjoista sähköisellä alustalla.

 

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)