Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kielitietoista materiaalia eri oppiaineisiin

Jokainen opettaja on myös kielenopettaja. Turun normaalikoulun Minkki-hankkeen sivulta löydät kielitietoista oppimateriaalia eri oppiaineisiin. Materiaali tukee yläkoulun aineopettajaa, kun hän suunnittelee ja toteuttaa kielitietoista opetusta.

Materiaalin tekemiseen ovat osallistuneet Turun normaalikoulun opettajat.

Tutustu eri oppiaineiden materiaaleihin: https://minkki.tnk.fi

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)