Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kielitietoista materiaalia eri oppiaineisiin

Jokainen opettaja on myös kielenopettaja. Turun normaalikoulun Minkki-hankkeen sivulta löydät kielitietoista oppimateriaalia eri oppiaineisiin. Materiaali tukee yläkoulun aineopettajaa, kun hän suunnittelee ja toteuttaa kielitietoista opetusta.

Materiaalin tekemiseen ovat osallistuneet Turun normaalikoulun opettajat.

Tutustu eri oppiaineiden materiaaleihin: https://minkki.tnk.fi