Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kurittomat palaset: Monilukutaitoa opitaan ilolla

Maksuton julkaisu pienten lasten monilukutaidon tukemiseen ja edistämiseen. Se tarjoaa luovia vinkkejä ja lähestymistapoja monilukutaidon käsittelyyn ja opetukseen. Kirjan vinkkejä voi soveltaa helposti ja monipuolisesti myös muille kohderyhmille.

“Kurittomat palaset” tarkoittaa teoksessa kielikuvaa ja pedagogista työkalua, jolla rohkaistaan aikuisia ja lapsia heittäytymään mielikuvituksen vietäväksi monilukutaidon käsittelyssä. Kirja on laadittu Monilukutaitoa Opitaan Ilolla- kehittämisohjelmassa ja sen on julkaissut Helsingin yliopisto.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/264091/Kurittomat_palaset_www.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)