Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Sanataide lukutaitotyössä

Sanataideyhdistys Yöstäjä ry:n hanke Etsivää lukutaitotyötä nuorten parissa: sanataidekasvattajien residenssitoiminta nuorisokeskuksissa tavoitteena oli tuottaa kokemusta ja tietoa siitä, miten nuorisotiloja voidaan ympäristöinä hyödyntää nuorten lukutaidon kehittämisessä ja tukemisessa sanataiteen keinoin. Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin Nuorisopalveluiden ja Lastenkirjainstituutin kanssa.

Lue hankkeen raportti ja tutustu esiteltyihin menetelmiin.

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)