Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Suomen luokanopettajat ry:n tehtäviä

Sadutusta, rikkinäistä puhelinta, kirjallisuustietokilpailu, runokävely ja monta muuta mukavaa tehtävää oppilaille.

 1. Kokeile sadutustaSadutus on menetelmä, jossa vapaasti soljuva kertomus, uusi satu tai tarina syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Ryhmäsadutuksessa lapset kertovat itse keksittyä tarinaa vuorotellen. Opettaja toimii kirjaajana.  Tunnelman luomiseksi voidaan rakentaa leikkinuotio tai maja. Myös valojen himmentäminen tai luontoäänien soittaminen soittimesta voi luoda tunnelmaa.

  Sadutuksessa voi käyttää isompia oppilaita/kummioppilaita kirjureina.

  Oppituntivinkit on suunnitellut erityisopettaja Tia Ukkola
 2. Leikkikää rikkinäistä puhelintaLeikkijät voivat muodostaa ympyrän tai rivin. Ensimmäinen leikkijä kertoo kuiskaten lyhyen tarinan vierustoverille. Vierustoveri kuiskaa saman tarinan hänen vierustoverilleen. Seuraava pyrkii toistamaan kuulemansa tarinan seuraavalle jne. Lopussa viimeinen kertoo tarinan ääneen muille, jonka jälkeen ensimmäisenä tarinan kertonut toistaa tarinan uudelleen. Tarinat saattavat poiketa toisistaan paljon riippuen siitä kuinka ”rikkinäinen” puhelin on ollut.

  Lopuksi tarina luetaan vielä ääneen tai jokainen lukee sen itse. Sen jälkeen tarina kirjoitetaan vihkoon tai tarinalle kirjotaan jatkoa.

  Oppituntivinkit on tuottanut erityisopettaja Tia Ukkola
 3. Taiteilkaa kirjan henkilöitäLuetaan kirja tai kertomus ja askarrellaan, piirretään tai maalataan kirjan henkilö. Askarrellessa voi hyödyntää esimerkiksi hammastikkuja, muovailuvahaa, paperirullia jne. Hahmoista voidaan tehdä myös käsinukke.
  • Oppilaat taiteilevat kirjan hahmon, jolla on hahmon ominaispiirteitä
  • Järjestetään näyttely “Arvaa kuka olen?”
  • Leikitään henkilöiden tapaamisia; juhlia, riitoja, kutsuja, konsertteja, urheilutapahtumia, koti-iltoja
  • Tehdään pieniä hahmoesityksiä.
 4. Järjestäkää kirjallisuustietokilpailuOppilaat lukevat kirjallisuutta ja tekevät tietokilpailukysymyksiä kirjan tekstistä. Tehtävän voi tehdä niin kaunokirjallisuudesta kuin tietokirjallisuudestakin.
 5. Etsikää oikea tietoteksti
  Luetaan tietoteksti, joka jää kesken tai josta puuttuu alkuosa. Tämän jälkeen etsitään puuttuva osa kirjasta.
 6. Tehkää runokävely kirjastossa
  Tehdään runokävely kirjastossa. Valitaan 4-6 kirjan otsikkoa /nimeä kirjan selkämyksestä ja järjestetään ne mieleiseen järjestykseen, runoksi.

 7. Luokaa adjektiivitaidettaKerätkää maasta erimuotoisia asioita ja tehkää niistä oma taideteos.

  Kerätkää ainakin jotain a) vihreää  b) kevyttä  c) terävää  d) pyöreää  e) pehmeää  f) kovaa  g) ruskeaa.

  Tutkikaa ja vertailkaa keräämiänne esineitä. Mikä niissä on erilaista? Minkä tuntuisia ne ovat? Liukkaita, karheita vai jotain muuta? Mistä esineestä pidätte eniten? Pysähtykää hetkeksi paikoillenne. Tehkää taideteoksesta runo.

 8. Maistelkaa kirjoja yhdessäKirjastonhoitaja tai opettaja  valitsee 4-5 kirjaa, joista maistiaiset tehdään. Kirjoja tulee olla useampia samanlaisia, että niitä riittää useammalle ryhmälle. Ryhmässä on yhtä monta oppilasta kuin on kirjoja.

  Kirjan kannet päällystetään valkoisella paperilla, etteivät lukijat näe, mistä kirjasta on kyse. Kirjan päälle kirjoitetaan värikoodi (valkoinen, musta, keltainen, pinkki, sininen).  Ohjaaja on valmistanut arviointilomakkeen, joilla kirjoja (valkoinen, musta, keltainen, pinkki, sininen) arvioidaan asteikolla 1-5.

  Lapset lukevat kirjaa hiljaa itsekseen 3-5 minuuttia. Ohjaaja on voinut merkitä, mistä kohtaa kirjaa aletaan lukea, tai jokainen voi aloittaa kirjan lukemisen kirjan alusta.

  Lukutuokion jälkeen kirja arvioidaan. Kirja annetaan seuraavalle lukijalle ja sitä luetaan jälleen 3-5 minuuttia. Kun koko kirjamaistiaiskierros on tehty, ohjaaja paljastaa, mistä kirjasta oli kyse ja vinkkaa kirjaa hieman tarkemmin. Tässä yhteydessä voidaan myös kertoa omat arviot lyhyen lukutuokion perusteella.

  Lukutaidottomille oppilaille tämän tehtävän voi tehdä niin, että ohjaaja lukee kirjat ääneen ja oppilaat antavat pisteet lukemisen jälkeen sormilla.