Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Artikkeli

23.02.2023

Mitä kuuluu kansalliselle lukutaito-ohjelmalle?

Opetushallituksen koordinoima Kansallinen lukutaitostrategia 2030 julkistettiin marraskuussa 2021. Kansallinen lukutaitostrategia ja sille perustuva lukutaito-ohjelma ovat työkaluja, jotka tukevat lukutaidon parissa työskenteleviä ammattilaisia työnsä suunnittelussa ja kehittämisessä. Miten lukutaitostrategian toimeenpano on edennyt ja mitkä ovat lukutaito-ohjelman seuraavat askeleet?

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 laadittiin ensisijaisesti lukutaitotyötä tekevien tahojen käyttöön. Strategian keskeinen tavoite on pitkäjänteinen ja johdonmukainen kansallinen, alueellinen ja paikallinen lukutaitotyö. Julkaisussa määritellään strategian suuntaviivat ja ehdotetaan toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi. Työn tavoitteena on edistää lukuintoa sekä vahvistaa lukutaitotyön rakenteita, monilukutaitoa ja ammattilaisten monilukutaito-osaamista.

Strategian julkistamisen jälkeen Opetushallituksessa toimiva Lukuliike on edistänyt lukutaitotyötä omilla osaohjelmillaan.

Vuonna 2022 Lukuliike lanseerasi perusopetuksen lukutaitotyötä tukevan Lukeva koulu -mallin ja järjesti sen tueksi 21 webinaaria. Kansallisen lukutaitostrategian pohjalta julkaistiin selkokieliset versiot suomeksi, ruotsiksi, inarinsaameksi, koltansaameksi ja romanikielellä. Lukutaitostrategian toimeenpanon tueksi jaettiin neljä erillistä valtionavustusta, joiden jaettava summa oli yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa. Valtionavustuksilla rahoitettiin 16 lukutaitohanketta.

Vuoden 2023 aikana Opetushallituksen lukutaitotyö jatkuu Lukeva varhaiskasvatus -mallin pilotilla, johon osallistuu 27 varhaiskasvatusyksikköä tai -ryhmää ympäri Suomen. Lukemisen kulttuuria ja monilukutaitoa varhaiskasvatuksessa edistävä materiaali- ja koulutuspaketti perustuu Lukeva koulu -mallille. Pilotin pohjalta julkaistaan myöhemmin Lukeva koulu -materiaalin tavoin yleiseen käyttöön suunniteltu malli.

Lukuliike on myös jatkanut Lukeva koulu -mallin työstämistä. Koulujen lukutaitotyön arvioimiseksi julkaistaan kevään aikana työkalu, joka on suunniteltu yhteistyössä Niilo Mäki -instituutin kanssa. Lukeva koulu -malliin liittyen julkaistaan pian kielitietoiseen opetukseen ja monilukutaitoon liittyvää lisämateriaalia Opetushallituksen verkkosivuilla.

Kuluvan vuoden painopiste on Lukeva kunta -verkostotyön jatkamisessa ja kunnissa tehtävän lukutaitotyön vahvistamisessa. Opetushallituksessa pidetään 18.4.2023 Lukutaidon kuntafoorumi, joka on suunnattu on suunnattu kuntaorganisaatioiden henkilöstölle ja luottamushenkilöille sekä kaikille kuntien lukutaitotyöstä kiinnostuneille osallistujille. Seminaari kutsuu koolle eri näkökulmia edustavia lukutaidon asiantuntijoita. Maksuttoman tilaisuuden puheenvuoroissa jaetaan tietoa ja vinkkejä lukutaitotyöhön niin isoissa kuin pienemmissä kunnissa. Seminaaria voi seurata etänä Kirjastokaistan kautta.

Vuoden 2023 aikana kansalliseen lukutaitostrategiaan perustuvaa lukutaito-ohjelmaa tarkennetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Lukutaito-ohjelman muotoilussa otetaan huomioon esimerkiksi suomea toisena kielenä opiskelevien lasten ja nuorten lukutaito sekä muut ajankohtaiset kysymykset, jotka liittyvät suomalaisten oppimis- ja osaamistasoon.

Lukuliikkeen viestintäkanavat hiljenevät kevään aikana. Jatkossa työn etenemisestä viestitään Opetushallituksen virallisten viestintäkanavien kautta verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Vuodesta 2018 Lukuliikkeen nimellä kulkenut työ monilukutaidon edistämiseksi keskittyy tulevaisuudessa kansallisen lukutaitostrategian ja -ohjelman toteuttamiseen sekä Lukeva koulu-, Lukeva kunta- ja Lukeva varhaiskasvatus -osaohjelmiin. Lukuliikkeen uutiskirjeen tilausta kannattaa kuitenkin jatkaa, sillä sen kautta välitetään kuukausittain tietoa lukutaito-ohjelman etenemisestä ja nostetaan esille lukutaitoon liittyvää työtä ja tapahtumia.

 

LUE LISÄÄ

Lukutaidon kuntafoorumi 2023 – Lukuliike

Lukeva koulu – Lukuliike

Lukutaitotyö ja kielitietoinen opetus tukevat oppimis- ja osaamistason nostamista | Opetushallitus (oph.fi)

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 | Opetushallitus (oph.fi)

Lukutaitostrategia 2030 selkokielellä | Opetushallitus (oph.fi)

Lisää artikkeleita

Artikkeli

Kuuntelen, siis luen! Helsingissä maanantaina 4.9.2023 klo 14:00-17:00

Lue lisää

Artikkeli

Kysyttävää Lukutaito-ohjelman valtionavustuksen hakemisesta? Puhelinneuvontaa tarjolla toukokuussa

Lue lisää

Artikkeli

Lukemalla parempi maailma

Lue lisää

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)