Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Kansallinen lukutaitostrategia

Tiedotteet

19.10.2023

Opetushallitus jakaa hankeavustusta kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanon edistämiseen

Hankeavustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista. Avustettava toiminta perustuu lukutaitostrategian toimenpide-ehdotuksiin ja tukee lasten, nuorten tai aikuisten lukutaitoa.

Hankeavustuksella rahoitetaan kahta eri teemaa:

1) kansallisen lukutaitostrategian toimeenpano
2) Lukeva kunta.

Avustettavalla toiminnalla voidaan kehittää uusia tapoja ja rakenteita lukutaidon edistämiseksi tai jatkokehittää olemassa olevia rakenteita ja malleja. Toiminta toteutetaan moniammatillisessa ja hallinnonalojen välisessä yhteistyössä.

Hankkeen kohderyhmät tulee valita tarvelähtöisesti; kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi eri kieliryhmiin kuuluvat tai erityistä lukutaitotukea tarvitsevat. Erityisesti Lukeva kunta -hankkeissa toiminta on tärkeä sitoa kuntien perustyöhön ja hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita, kuten koulujen varhaiskasvatuksen ja kirjaston perustoimintaa.

Toiminnassa hyödynnetään lukutaitotyön tukena olemassa olevia malleja ja materiaaleja, kuten Lukeva koulu -mallia. Hankesuunnitelmassa on otettava huomioon hankkeen elinkaari ja työn vakiinnuttaminen avustuksen käyttöajan jälkeen.

Avustuksen hakijana voivat olla kunnat, kuntayhtymät, oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Avustuksen hakuaika on 19.10.–20.11.2023 klo 16.15.

Hankeavustuksen tarkat hakuohjeet ja hakulomakkeen löydät Opetushallituksen verkkosivuilta.

 

 

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Riikka Kaukinen aloitti kansallisen lukutaito-ohjelman asiantuntijana

Lue lisää

Tiedotteet

Opetushallitus jakoi avustusta luku- ja kirjoitustaidon parantamista edistäviin toimenpiteisiin

Lue lisää

Tiedotteet

Haemme asiantuntijaa tukemaan kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanoa

Lue lisää

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)