Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Tiedotteet

12.11.2020

Opetusministeri Li Andersson sekä tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko käynnistävät Lukukummit-kampanjan 

Tänään käynnistyy opetusministeri Li Anderssonin ja tiede-ja kulttuuriministeri Annika Saarikon luotsaama Lukukummit-kampanja. Lukukummit Li ja Annika keskustelevat lukemisen merkityksestä ja haastattelevat lastenkirjallisuuden ammattilaisia. Opetushallituksen Lukuliikkeen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisellä kampanjalla halutaan painottaa lukemisen merkitystä ja vahvistaa lasten lukutaitoa. 

Lukukummit-videoita julkaistaan ja niistä keskustellaan Lukuliikkeen Facebook-sivuilla. Syksyn ajan lastenkirjallisuuden ammattilaisia haastattelee Li Andersson, keväällä vuorossa on Annika Saarikko. Videoilla esitellään ammattilaisten suosittelemia kirjoja. Osana Lukukummit-kampanjaa esitellään myös opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Lukuliikkeen avustamia hankkeita. Hankevideoilla kerrotaan, millaisin uusin tavoin lukemista voidaan edistää. 

-  Tutkimusten mukaan lukuharrastus on vahvasti yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Lukevat lapset ja nuoret pärjäävät koulussa ja pääsevät samalla osaksi kirjojen kautta avautuviin maailmoihin ja uusiin oivalluksiin. Olisikin tärkeää, että mahdollisimman moni lapsi saisi heti varhaisista vuosista lähtien vahvat eväät ja innostuksen lukemiseen, sanoo opetusministeri Li Andersson. 

Lukukummit-videoiden kohderyhmänä ovat vanhemmat, jotka kaipaavat apua esikoululaisten ja 1.-2. -luokkalaisten lastensa lukemisen tukemiseen. 

-  Me Lukukummit haluamme tukea perheen yhteistä lukuharrastusta, jotta lukeminen ei jäisi muiden arjen kiireiden jalkoihin. Kirjavinkkien lisäksi pohdimme yhdessä uusia tapoja lukemisen edistämiseen, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. 

Tänään julkaistulla kampanjan aloitusvideolla ministerit kertovat omista lapsuuden lukumuistoistaan. Tänään on julkaistu myös ensimmäinen video, jolla Li Andersson haastattelee lastenkirjastopedagogi Pirkko Ilmasta ja lukee Kirsi Kunnaksen runon Kattila ja peruna. 

Näyttö lukemisen hyödyistä on vahvaa. Eri selvitysten mukaan mukaan varhaiset yhteiset lukuhetket näkyvät koulupolkuaan aloittavan lapsen lähtötaidoissa. Yksittäisistä harrastuksista lukemisella on suurin, lähes yhtä ikävuotta vastaava vaikutus lapsen kielellisiin taitoihin. Lukuvalmiudet ja asenne kirjallisuutta kohtaan syntyvät varhaislapsuudessa.* 

 

Lukukummit-kampanjan käynnistävä video, jolla ministerit kertovat omista lapsuuden luku-
muistoistaan

Ensimmäinen kirjavinkkivideo, jolla Li Andersson haastattelee lastenkirjastopedagogi Pirkko Ilmasta
Lukuliikkeen Facebook-sivu

 

*https://lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2020/#fakta-3 

 

 

Lisätietoja:

Pia Lumme, Lukuliike-koordinaattori, puh 029 533 1809
Erityisavustaja Touko Sipiläinen, puh. 029 533 0143
Erityisavustaja Eeva Kärkkäinen, p. 040 149 2201

Lukuliike on Opetushallituksessa toimiva lukemisen kansanliike, jonka tavoitteena on kiinnittää lapset, nuoret ja aikuiset osaksi yhteiskuntaa lukutaidon kautta. Lukuliike laajentaa alueellisen ja kansallisen työn avulla lukutaidon käsitettä ja tuo esiin monilukutaitoa sekä monikielisyyttä. 

Lisää tiedotteita

Tiedotteet

Lukutaito-ohjelman infotilaisuus 18.5.2022 klo 14 -15.30 organisaatioille ja eri sidosryhmille kansallisen lukutaitostrategian toimeenpanemiseksi  

Lukuliike järjestää keskiviikkona 18.5. infotilaisuuden, jossa jaetaan tietoa kansallisesta lukutaitostrategiasta sekä esitellään työkalu toimeenpanon tueksi. Kuulemme infossa myös, miten aluehallintovirastot ovat edistäneet kirjastojen lukutaitotyötä ja tulevat toteuttamaan kansallista lukutaitostrategiaa.

Lue lisää

Tiedotteet

Lukuliike jakaa miljoona euroa kuntien lukutaitotyön vahvistamiseksi

Lukuliikkeen Lukeva kunta -verkosto saa jatkoa, kun Lukuliike jakaa vuosiksi 2022 - 2023 avustusta Lukeva kunta -verkostotyölle. Toiminta-avustuksen tarkoituksena on edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 suuntaviivojen ja toimenpiteiden toteutumista kuntatason toiminnassa.

Lue lisää

Tiedotteet

Koulussa lukutaitoa edistetään monipuolisissa ja oppilaille luontevissa ympäristöissä   

Äänikirjat ovat tulleet perinteisen kirjan rinnalle rikastamaan oppilaiden lukukokemuksia myös koulussa. Kuuntelen, siis luen -mallinnus kuvaa äänikirjan käytön monipuolisia mahdollisuuksia ja vahvistaa oppilaan monilukutaitoa. 

Lue lisää