Jaa sivu

facebook icon twitter icon

Perheille

Lukuliike haluaa edistää lukemista ja lukutaitoa Suomessa yhdessä perheiden kanssa. Kaikki perheet ovat Lukuliikkeelle yhtä tärkeitä.

Täältä saat käytännön tietoa siitä,

 • miksi lukutaito on tärkeää
 • miten lasta voi innostaa lukemaan
 • miten voitte löytää yhdessä luettavaa
 • miten pidätte lukuharrastusta yllä, ja
 • mitä Suomessa tehdään juuri nyt perheiden lukutaidon vahvistamiseksi.

 

Tervetuloa mukaan!

 

Miksi lukutaito on tärkeää?

 • Lapselle ääneen lukemisella on suuri vaikutus lukutaidon ja koulumyönteisyyden kehittymiseen. Lapset, joille luetaan päivittäin, menevät huomattavasti mieluummin kouluun kuin lapset, joille ei lueta.
 • Lapsen mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus vahvistuvat, sanavarasto laajenee ja itsensä ilmaisu paranee.
 • Lukeminen on lapselle hauskaa ajanvietettä ja rentouttavaa puuhaa ennen nukkumaanmenoa.
 • Lukemalla oppii uutta – myös kaunokirjalliset teokset voivat olla hyvin opettavaisia.
 • Lukeminen on keino käsitellä erilaisia tunteita, kuten pelkoa tai jännitystä, turvallisessa ympäristössä yhdessä aikuisen kanssa.
 • Yhteinen lukuhetki vahvistaa sidettä lapsen ja lukevan aikuisen välillä, sillä he eivät tutustu lukuhetken kautta vain uusiin maailmoihin vaan myös toisiinsa. Lukeminen on nautinto, kun se sujuu hyvin.
 • Lukutaito on tasa-arvon ja demokratian edellytys: kaikilla tulee olla samat edellytykset selviytyä elämästä.
 • Lukemisella ei tarvitse olla päämäärää. Lukutaito on ihmisoikeus.

 

Dosentti Päivi Heikkilä-Halttusen hieno ja monipuolinen kirjoitus lapselle lukemisen tärkeydestä: Lue kirjoitus

Edelliset faktat perustuvat tutkimustietoon, esimerkiksi seuraaviin tutkimuksiin.

Leino, Nissinen, Puhakka, Rautopuro (2017): Lukutaito luodaan yhdessä. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016).
Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos
Lue raportti

Nuorten media-arki ja lukutaito : PISA 2015
Lue raportti

Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -video
Katso 10 faktaa -video

Helkala, A. (2015). 2.-6. luokan hitaiden lukijoiden lukuharrastuneisuus ja kodin antama tuki lasten ja vanhempien arvioimana.
Lue pro gradu -tutkielma

Hiidenmaa, P. (2018). Yhä moniulotteisempi lukutaito. Virittäjä, 122(2).
Lue artikkeli

Jalli, I & Puranen, E. (2015). Kodin lukuympäristö lukutaidoltaan eroavissa ryhmissä.
Lue pro gradu -tutkielma

Kumpulainen, K., Vartiainen, J., Ouakrim-Soivio, N. & Hienonen, N. (2019). Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina:
Raportti pienten lasten huoltajille laaditusta kyselystä.
Lue raportti

Vorlesestudie (2015): Vorlesen – Investition in Mitgefühl und solidarisches Handeln. Stiftung Lesen
Lue artikkeli

 

Tutustu myös

Hekkilä-Halttunen, P. (2015). Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen 240 s., Atena 2015
Lue opas

Lisää materiaalia materiaalipankkiin:

Lähetä sähköpostitse osoitteeseen lukuliike@oph.fi seuraavat tiedot:
1. Materiaalin nimi
2. Lyhyt kuvaus (300-400 merkkiä)
3. Verkkosivun osoite
4. Kohderyhmä/materiaalin tunniste
5. Logo tai kuva materiaalista (joka voidaan julkaista materiaalipankissa)